Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Finances Tuition fees Tarieven

Collegegeld voor een tweede bacheloropleiding

Je mag één bacheloropleiding aan een bekostigde instelling in Nederland volgen tegen het wettelijk collegegeld, mits je voldoet aan nationaliteitsvereiste. Als je nog een tweede bacheloropleiding wilt volgen, betaal je in principe het hogere instellingscollegegeld II van de Rijksuniversiteit Groningen vanaf het moment dat de eerste bacheloropleiding is afgerond.

Wanneer betaal je het wettelijk collegegeld voor tweede opleiding van dezelfde graad?

In een aantal gevallen kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeld:

  • Je behaalt een bachelorgraad, terwijl je tegelijkertijd staat ingeschreven voor een tweede bacheloropleiding. Je mag de tweede opleiding vervolgen tegen het wettelijk collegegeld. Je moet dan wel voor de tweede opleiding ononderbroken ingeschreven blijven staan vanaf het moment dat je de (eerste) graad hebt behaald en je moet voldoen aan het nationaliteitsvereiste.
  • Je bent in het bezit van een bachelorgraad van een bekostigde instelling in Nederland en je schrijft je voor de eerste keer in voor een bacheloropleiding die leidt tot een eerste of tweedegraads onderwijsbevoegdheid of een bacheloropleiding op het gebied van de gezondheidszorg. Je betaalt het wettelijk collegegeld, mits je voldoet aan het nationaliteitsvereiste.

    N.B.: In het geval dat je een graad hebt behaald op het gebied van onderwijs en je schrijft je voor de eerste keer in voor een opleiding in de gezondheidszorg, dan ben je voor deze tweede opleiding het instellingscollegeld II verschuldigd.

Toelichting hoogte instellingscollegegeld


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:09 mei 2019 12:00