Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Finances Tuition fees Tarieven

Collegegeldtarieven

Afhankelijk van je persoonlijke situatie betaal je het wettelijk collegegeld, Instellingscollegegeld I of instellingscollegegeld II.

Wijzigingen persoonlijke situatie

Wijzigingen in je persoonlijke situatie kan gevolgen hebben voor het collegegeldtarief dat je moet betalen.

  1. Je hebt je bachelor- of mastergraad behaald, maar je schrijft je niet uit. Voor deze inschrijving betaal je het wettelijk collegegeld gedurende het resterende deel van het studiejaar.
  2. Je voldoet op het moment van inschrijving aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld. Als je gedurende het studiejaar niet meer voldoet aan het nationaliteitsvereiste betaal je het wettelijk collegegeld gedurende het resterende deel van het studiejaar.
  3. Je voldoet op het moment van inschrijving niet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld. Als je gedurende het studiejaar alsnog voldoet aan het nationaliteitsvereiste, dan kun je een verzoek indienen om het instellingscollegegeld om te zetten naar het wettelijk collegegeld. Je moet dit verzoek indienen tijdens datzelfde studiejaar waarin je alsnog aan de voorwaarden hebt voldaan. De omzetting naar het wettelijk collegegeld vindt plaats met ingang van de eerste maand waarin alsnog aan de voorwaarden hiervan wordt voldaan.

Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:16 mei 2019 15:11