Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Finances Tuition fees Betalen Digitale machtiging

Gevolgen onvoldoende saldo op rekening

Je ontvangt voor elke inningsdatum een herinneringsmail met het verzoek om voor voldoende saldo te zorgen. Mocht er op de inningsdatum toch onvoldoende saldo op je rekening staan, dan gebeurt het volgende:

Blokkeren betaling

Je bank blokkeert de betaling, waardoor de Rijksuniversiteit Groningen je collegegeld niet via de automatische incasso kan innen.

Extra betaalmogelijkheid via Tikkie

Heb je een Nederlandse bankrekening en is je 06-nummer bekend bij de RUG? Dan ontvang je een sms met een betaallink (Tikkie). Via deze link kun je (een deel van) het collegegeld alsnog betalen. Doe je dit meteen, dan wordt je RUG-account niet geblokkeerd.

Blokkeren RUG account

Je ontvangt een brief van de Rijksuniversiteit Groningen. Hierin staat:

 • dat je RUG account per omgaande wordt geblokkeerd. Je wordt uitgesloten van:
  • NESTOR en de mailfaciliteiten.
  • bibliotheekgebruik.
  • (inschrijven) voor tentamens.
 • hoe je het collegegeld kunt betalen. Dit kan door:
  • het bedrag te pinnen bij de Centrale Studenten Administratie. Dit kan elke werkdag tussen 13.00 en 16.00 uur.
  • het bedrag contant te betalen of te pinnen bij de universitaire kas in het Academiegebouw.
  • het bedrag over te maken op bankrekening NL84ABNA0425600904 van de Rijksuniversiteit Groningen.

  Als je (het termijn van) je collegegeld voor de genoemde deadline betaalt, wordt je RUG account uiterlijk de volgende dag gedeblokkeerd. Behalve als je het collegegeld hebt overgemaakt. Je RUG account wordt dan pas gedeblokkeerd als de Rijksuniversiteit Groningen het bewijs van je betaling heeft gekregen. In extreme gevallen kan dit tien dagen duren.

Inschakelen incassobureau

Als je na het verstrijken van de deadline nog niet hebt betaald, ontvang je opnieuw een brief van de Rijksuniversiteit Groningen met de mededeling dat je officieel ingebreke bent gesteld. Je hebt dan nog één kans om het collegegeld voor een bepaalde datum te betalen door het bedrag te pinnen bij de University Student Desk of contant te voldoen bij de universitaire kas. Als je dit niet doet, wordt er een incassobureau ingeschakeld. Je moet het verschuldigde collegegeld dan in één keer betalen en daarnaast moet je ook nog de kosten van de incasso betalen. Deze kosten zijn vrij hoog. En een volgend jaar kun je niet meer per machtiging betalen.

Andere oorzaken blokkeren betaling

Soms kan de Rijksuniversiteit Groningen het bedrag niet innen ondanks dat er voldoende saldo op je bankrekening staat. Dit kan de volgende oorzaken hebben:

 • de bank heeft je bankaccount geblokkeerd.
 • de naam en het rekeningnummer komen niet overeen.
 • je hebt een verkeerd rekeningnummer opgegeven.

Neem zo snel mogelijk contact op met je bank.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:11 juni 2019 09:35