Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Finances Tuition fees Betalen Digitale machtiging

Machtiging voor eenmalige of gespreide inning

Je kunt het collegegeld via een digitale machtiging of via een machtigingsformulier (in termijnen) betalen. Lees de 'Voorwaarden voor betaling per machtiging' goed door voordat je een (digitale) machtiging afgeeft. Enkele voorwaarden:

  • Je kunt tijdens de looptijd van de betalingsregeling de machtiging niet intrekken.
  • Je kunt alleen gebruik maken van een bankrekeningnummer binnen het SEPA gebied of en deze rekening mag gedurende de looptijd niet worden opgeheven.
  • Je moet er voor zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Betalen via een Digitaal Incasso Machtiging (DIM)

Bij een DIM geef je zelf een machtiging bij een Nederlandse bank af. Op dit moment ondersteunen nog niet alle banken deze manier van betalen.

In het 'Stappenplan Digitale (incasso)machtiging' wordt uitgelegd hoe je via Studielink een DIM kunt afgeven.

Betalen via een digitale machtiging

De digitale machtiging is pas geldig als je deze in Studielink hebt bevestigd. Dit doe je als volgt:

  • Je hebt van de Rijksuniversiteit bericht ontvangen over de hoogte van je collegegeld.
  • Ga naar www.studielink.nl en log in.
  • Ga naar Mijn inschrijvingen en kies de optie Bevestigen machtiging.
  • Zet een extra vinkje om aan te geven dat je akkoord gaat met de machtiging.
  • Druk op de knop Bevestigen digitale machtiging.

Je ontvangt bericht dat de machtiging is afgegeven. Je kunt de machtiging alleen herroepen als je voor het begin van het studiejaar je verzoek tot inschrijving intrekt of annuleert.

Lees voor meer informatie het 'Stappenplan Digitale (incasso)machtiging' van Studielink.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:20 mei 2020 08:14