Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Finances Collegegeld bacheloropleiding Betalen

Betalingsmogelijkheden

Je moet het collegegeld voor de startdatum van je opleiding betalen. Dit kan op verschillende manieren.

Wanneer moet ik het collegegeld betaald hebben?

Betaal het collegegeld voor de startdatum van je opleiding. Bijvoorbeeld:

 • Startdatum 1 september, dan moet betaling op 31 augustus binnen zijn.
 • Startdatum 1 februari, dan moet betaling op 31 januari binnen zijn.

Let op: een collegegejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Start je per 1 september, dan betaal je (in eerste instantie) voor twaalf maanden. Als je per 1 februari start, betaal je voor de periode van februari tot september (zeven maanden). Als je per 1 september verder gaat met je programma betaal je vervolgens weer van september tot 31 augustus. Als je je uitschrijft, heb je mogelijk recht op restitutie van (een gedeelte van) het collegegeld.

Wat gebeurt er al ik te laat betaal?

Zolang je het collegegeld niet hebt betaald, wordt je niet officieel ingeschreven. Je hebt dan ook geen recht op:

 • studiefinanciering,
 • de studenten OV-chipkaart,
 • toegang tot de Universiteitsbibliotheek,
 • toekenning- en gebruik computeraccount,
 • deelname aan andere onderwijsvoorzieningen.

Betalen vanuit SEPA-land

(Digitale) machtiging voor eenmalige of gespreide inning

Je kunt de Rijksuniversiteit Groningen (digitaal) machtigen om het collegegeld in één keer (de laatste week van september) of via een gespreide betaling in vijf termijnen af te laten schrijven van je bank- of girorekening.

Gespreide inning

De inning van de gespreide betaling vindt plaats in de laatste week van de maanden september, november, januari, maart en mei.

Eenmalige administratiekosten

Als je in termijnen betaalt, wordt er eenmalig administratiekosten à € 24,- in rekening gebracht.

Voorwaarden

Het is verstandig om, voordat je een machtiging afgeeft, eerst de uitgebreide informatie over de (digitale) machtiging en de daarbij horende voorwaarden goed door te lezen.

Tikkie

Betaal je het collegegeld via een machtiging?  Dan is het nu ook mogelijk om het collegegeld via Tikkie te betalen.

Wat is Tikkie?

Tikkie is een app van ABN AMRO waarmee je eenvoudig via bijvoorbeeld SMS een betaling kunt doen via iDEAL. Ga voor meer informatie naar de website van Tikkie.

Je kunt via Tikkie betalen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • je hebt een Nederlandse bankrekening;
 • je hebt een smartphone;
 • je 06-nummer is bekend bij de RUG;
 • je hebt een machtiging afgegeven voor betaling in één keer. (met Tikkie kan je dan vooruit betalen.)
 • je hebt een machtiging afgegeven en de incasso is mislukt.

Hoe werkt Tikkie?

 • Je ontvangt een sms met een betaallink.
 • Je klikt op de link en betaalt via een iDEAL-omgeving (een deel van) het collegegeld.

Waarom zou ik via Tikkie betalen?

Via Tikkie kun je op een snelle en simpele manier het collegegeld betalen. Dit kan voorafgaand op het nieuwe academische jaar of om alsnog het bedrag van de mislukte incasso te betalen. Bovendien wordt je RUG-account niet geblokkeerd als je meteen betaalt.

Het is niet verplicht om via Tikkie te betalen.

Hoe kan ik mijn 06-nummer doorgeven

Je 06-nummer kun je via Studielink doorgeven aan de RUG.

Eigen betalingsopdracht aan bank of giro

Je kunt het volledige collegegeld over maken op rekeningnummer NL84ABNA0425600904, ten name van Rijksuniversiteit Groningen, inzake onderwijsgelden. Vermeld bij de overschrijving je studentnummer, of je naam, voorletters en geboortedatum.

Wanneer je betaalt vanuit een land dat niet de EURO-munteenheid voert, moet je ook de BIC- of SWIFT-code van de RUG vermelden: ABNANL2A. Het adres van de ABN AMRO Bank.N.V. is Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.

Originele verklaring van betaald collegegeld van een andere WO- of HBO-instelling

Als je je inschrijft voor meerdere opleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen tegen betaling van het wettelijk collegegeld, betaal je slechts éénmaal het hoogst verschuldigde collegegegeldtarief. Volg je bijvoorbeeld tegelijkertijd een voltijdopleiding en een deeltijdopleiding, dan betaal je het collegegeldtarief dat geldt voor de voltijdopleiding.

Als je aan een andere hogeschool of universiteit in Nederland staat ingeschreven tegen betaling van het wettelijk collegegeld en je schrijft je in hetzelfde studiejaar in voor een tweede bachelor- of masteropleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, waarbij ook je tweede inschrijving voldoet aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeld, dan hoef je voor de tweede opleiding geen collegegeld te betalen. Tenzij het voor de eerste inschrijving betaalde bedrag lager is dan het wettelijk collegegeld. In dat geval moet je het verschil bijbetalen.

Bij het verzoek tot inschrijving moet je een 'Bewijs Betaald Collegegeld' (BBC) van de eerste inschrijving inleveren bij Studenten Informatie & Administratie. Het 'Bewijs Betaald Collegegeld' vraag je aan bij de studentenadministratie van de instelling waar je reeds collegegeld betaalt.

Let op!

Een verklaring van inschrijving aan een andere instelling volstaat niet voor vermindering of vrijstelling

Pinpas of creditcard

Ga naar Studenten Informatie & Administratie als je het volledige collegegeld wilt betalen met een pinpas of een creditcard. De laatste optie, pinnen met een creditcard, is alleen mogelijk voor niet-EU studenten.

 • Pinpas
  Internationale studenten kunnen alleen met een pinpas betalen als op hun pinpas één van de volgende logo's staat: Maestro, PIN of V pay.
 • Credit card (alleen voor niet-EU studenten)
  Niet-EU studenten kunnen ook met een credit card hun collegegeld betalen (alleen mogelijk bij Instellingscollegegeld II en voor het gehele bedrag in één keer). De administratieve kosten zijn € 50,- per transactie.

Contante betaling bij de universitaire kas

Je kunt het volledige collegegeld contant betalen bij de universitaire kas.

Factuur

Je werkgever of iemand anders kan jouw collegegeld betalen:

 • via een machtiging of een eigen betalingsopdracht.
 • via een factuur. Vul het formulier Aanvraag factuur in en degene die je collegegeld betaalt, ontvangt een factuur.

Vragen?

Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie.

Betalen vanuit niet SEPA-land

Eigen betalingsopdracht aan bank of giro

Je kunt het volledige collegegeld over maken op rekeningnummer NL84ABNA0425600904, ten name van Rijksuniversiteit Groningen, inzake onderwijsgelden. Vermeld bij de overschrijving je studentnummer, of je naam, voorletters en geboortedatum.

Wanneer je betaalt vanuit een land dat niet de EURO-munteenheid voert, moet je ook de BIC- of SWIFT-code van de RUG vermelden: ABNANL2A. Het adres van de ABN AMRO Bank.N.V. is Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam.

Creditcard

Ga naar Studenten Informatie & Administratie als je het volledige collegegeld wilt betalen met een pinpas of een creditcard. De laatste optie, pinnen met een creditcard, is alleen mogelijk voor niet-EU studenten.

 • Pinpas
  Internationale studenten kunnen alleen met een pinpas betalen als op hun pinpas één van de volgende logo's staat: Maestro, PIN of V pay.
 • Credit card (alleen voor niet-EU studenten)
  Niet-EU studenten kunnen ook met een credit card hun collegegeld betalen (alleen mogelijk bij Instellingscollegegeld II en voor het gehele bedrag in één keer). De administratieve kosten zijn € 50,- per transactie.

Factuur

Je werkgever of iemand anders kan jouw collegegeld betalen:

 • via een machtiging of een eigen betalingsopdracht.
 • via een factuur. Vul het formulier Aanvraag factuur in en degene die je collegegeld betaalt, ontvangt een factuur.

Vragen?

Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie.

Betalen in termijnen

(Digitale) machtiging voor eenmalige en gespreide inning

Je kunt de Rijksuniversiteit Groningen (digitaal) machtigen om het collegegeld in één keer (de laatste week van september) of via een gespreide betaling in vijf termijnen af te laten schrijven van je bank- of girorekening.

Gespreide inning

De inning van de gespreide betaling vindt plaats in de laatste week van de maanden september, november, januari, maart en mei.

Eenmalige administratiekosten

Als je in termijnen betaalt, wordt er eenmalig administratiekosten à € 24,- in rekening gebracht.

Voorwaarden

Het is verstandig om, voordat je een machtiging afgeeft, eerst de uitgebreide informatie over de (digitale) machtiging en de daarbij horende voorwaarden goed door te lezen.

Meer informatie

Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG

In de 'Regeling Inschrijving en Collegegeld RUG' vind je de (wettelijke) bepalingen voor de inschrijving en het collegegeld aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het reglement is gebaseerd op de 'Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' (WHW).

Vragen? Neem contact op met Studenten Informatie & Administratie

Neem voor meer informatie contact op met Studenten Informatie & Administratie.


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:01 juni 2021 15:11