Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Finances Tuition fees

Collegegeld bacheloropleiding

Je betaalt elk jaar collegegeld. Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie betaal je of het wettelijk collegegeld of het instellingscollegegeld. Zolang je het collegegeld niet hebt betaald, wordt je niet ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben.

Persoonlijke situatie Tarief

Je hebt niet eerder eenzelfde graad behaald en je hebt één van de onderstaande nationaliteiten:

 • Nederlanderse nationaliteit
 • EU/EER-nationaliteit
 • Zwiterse nationaliteit
 • Geen EU/EER-nationaliteit, maar familielid van een in Nederland wonende EU-burger met een niet Nederlandse nationaliteit
 • Geen EU/EER-nationaliteit, maar in het bezit van een Nederlandse verblijfsvergunning type II, III of IV en in bepaalde gevallen type I
 • Surinaamse nationaliteit.
Wettelijk collegegeld
Je bent door het UAF als vluchteling student erkend Instellingscollegegeld I
Je bent door de faculteit erkend als deelnemer aan een Erasmus Mundus-opleiding Instellingscollegegeld I
Geen van de bovengenoemde situaties is van toepassing op jou Instellingscollegegeld II

Betaal je collegegeld op tijd

Zolang je het collegegeld niet hebt betaald, wordt je niet officieel ingeschreven. Je hebt dan ook geen recht op:

 • studiefinanciering,
 • de studenten OV-chipkaart,
 • toegang tot de Universiteitsbibliotheek,
 • toekenning- en gebruik computeraccount,
 • deelname aan andere onderwijsvoorzieningen.

Een overzicht van de verschillende betalingsmogelijkheden vind je op de pagina Betalingsmogelijkheden.

Teruggave collegegeld bij uitschrijven tijdens studiejaar

Als je je tijdens het studiejaar uitschrijft heb je recht op een teruggave van een deel van het betaalde collegegeld.

Meer informatie vind je op de pagina Restitutie collegegeld.

Meer informatie?


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:03 september 2020 16:37