Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Studying at Campus Fryslân Professionals

Leergang AI voor beleidsmakers

De razendsnelle ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) is een game changer voor organisaties in zowel de publieke als de private sector. Waar zijn de verschillende sectoren mee bezig, hoe kan een overheid ondersteunen of moet een overheid juist een leidende rol nemen in deze transitie. Wat zijn de verwachtingen van het bedrijfsleven en waar richten hun roadmaps zich op? Leer van de inzichten uit het werkveld om gezamenlijk te ontwikkelen. Hoe verhoudt dit zich tot de regionale (innovatie-) strategieën? En wat zijn de best practices vanuit lokaal, nationaal en globaal perspectief?

Experts voorspellen dat toepassingen zoals ChatGPT of Microsofts Copilot op termijn bijna 40% van alle banen beïnvloeden. Het raakt daarmee ook het werk van beleidsmakers die bekend moeten zijn met de werking van AI, maar ook met de mogelijkheden, de beperkingen en de risico’s. Speciaal voor deze doelgroep organiseren RUG/Campus Fryslân, AI Hub Noord en de Jantina Tammes School de leergang AI voor beleidsmakers. 

Praktijkgerichte leergang

In deze praktijkgerichte leergang AI voor beleidsmakers nemen experts je in vier sessies mee in de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI, welke je leert te benaderen vanuit een juridisch, beleidsmatig en business development-perspectief. Daarnaast krijg je de mogelijkheid om je eigen casus in te brengen en te bespreken met collega's, wetenschappers, beleidsmakers en experts uit het bedrijfsleven. Na afronding van deze leergang heb je een goed begrip van de mogelijkheden van AI en beschik je over vaardigheden om in te kunnen spelen op toekomstige AI-ontwikkelingen. Hiervoor ontvang je microcredentials.

Docenten

Oskar Gstrein
Dr. Oskar Gstrein, assistant professor en programmadirecteur Data Science & Society
Niels Taatgen
Prof. dr. N.A. (Niels) Taatgen, hoogleraar, onderzoeksdirecteur Faculteit Science and Engineering
Bart Beima
Bart Beima, strateeg AI-Hub Noord Nederland, Technologie, Digitalisering, Smart Indrustrie IPF

Deel 1 Herkomst en toekomst van AI

In deze sessie leer je meer over de achtergrond van AI, de herkomst en waar het de komende tien jaar naartoe gaat. Hierbij behandelen we het technologische en technische aspect, maar ook de regelgeving en het bestuur. 

Deel 2 Artificial Intelligence voor beleidsmakers

Tijdens het eerste deel behandelen we het juridische kader met een focus op de aankomende EU AI Act, de GDPR, evenals contractuele en wettelijke aansprakelijkheid en de betekenis hiervan voor het werk van beleidsmakers. In het tweede deel bespreken we methoden om algoritmen en geautomatiseerde besluitvormingsprocessen te controleren en welke rol de beleidsmaker hierin speelt.

Deel 3 Aan de slag met AI

Breng je eigen casus in en ga er gezamenlijk mee aan de slag. In het eerste deel introduceren de deelnemers de casuïstiek. In het tweede deel ga je aan de slag met het identificeren van gemeenschappelijke overeenkomsten en verschillen. 

Deel 4 Artificial Intelligence in de praktijk

In de vierde en afsluitende sessie ontwikkel je strategieën om de risico's van AI te beperken enerzijds en anderzijds de projecten waaraan je als beleidsmaker werkt te verbeteren. De verschillende strategieën bespreken we plenair en er is feedback vanuit zowel de wetenschap als vanuit bedrijfskundige hoek.

Data
Week 40 tot week 48. Specifieke data volgen zo snel mogelijk
Tijd
16:00 - 20:00
Investering
€1.995,- (vrij van btw)
Algemene voorwaarden
Locatie
RUG/Campus Fryslân, Wirdumerdijk 34, Leeuwarden
Laatst gewijzigd:25 juni 2024 09:14