Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit van Toulouse en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

04 juli 2017

Op 4 juli 2017 is de laatste handtekening gezet op de samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit van Toulouse (UT) en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân (RUG/CF). De overeenkomst is een bekrachtiging van de bestaande samenwerking tussen het Centrum voor Menselijke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit van Toulouse van directeur Pascal Gaillard en de Graduate School van Campus Fryslân van programmamanager en universitair docent Matt Coler. Zij werken samen aan een aantal interdisciplinaire projecten. Met de overeenkomst willen beide organisaties hun internationale samenwerking versterken. De Universiteit van Toulouse is een top tien universiteit in Frankrijk en staat wereldwijd in de top 300.

Campus Fryslân decaan prof. dr. Jouke de Vries, is blij met de overeenkomst. "De samenwerking met een gerespecteerd instituut zoals de Universiteit van Toulouse is een geweldige manier om wetenschappelijke en innovatie-initiatieven in Fryslân te verbinden met die in Toulouse en vice versa."

Naast het ontwikkelen van een ​​internationaal netwerk in Leeuwarden willen beide universiteiten samen onderzoeksubsidies aanvragen, workshops organiseren en PhD studenten uitwisselen. Ook denken de instituten aan de mogelijkheid voor cofinanciering van Post docs die bij beide universiteiten kunnen werken. De Campus Fryslân en de UT willen verder pilots starten met partners uit het private sector, waarbij wetenschappelijk onderzoek antwoord moet geven op vragen uit het bedrijfsleven.

De te starten projecten zijn afgestemd op de ‘Frisian Flagships’ van de Graduate School van Campus Fryslân, zoals ​​Big Data, Health Monitoring, Serious Games en Living Labs. Onderzoekers van Campus Fryslân kunnen nu gebruik maken van de cutting-edge simulatoren, laboratoria, wetenschappelijke instrumenten en de wereldberoemde expertise van de University of Toulouse.

De Frans-Hollandse overeenkomst strookt met de internationaliseringsambities van de 11de faculteit van de Rijksuniversiteit Groningen en geeft hiermee invulling aan internationalisering van het interdisciplinaire en transdisciplinaire karakter van Campus Fryslân.

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit van Toulouse en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit van Toulouse en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân
Laatst gewijzigd:19 december 2018 16:38
printView this page in: English

Meer nieuws