Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Rapport: Blockchain voor doelen duurzame ontwikkeling

20 juli 2018
Blockchain rapport 2018
Blockchain rapport 2018

RUG/Campus Fryslân, het Data Research Centre en Globalisation Studies Groningen organiseerden onlangs een interdisciplinaire ‘Blockchain4SDG’s’ workshop. Hierin werkten deskundigen uit de ontwikkelings- en humanitaire sector samen met experts op het gebied van blockchaintechnologie. Deelnemers verkenden gezamenlijk de implicaties van blockchain, zowel de mogelijkheden als de beperkingen ervan, met betrekking tot ontwikkelingshulp en humanitaire acties. Daarnaast bespraken zij hoe de technologie kan bijdragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG's).

De uitkomsten zijn samengevat in het rapport. Na een inleiding over blockchaintechnologie op het gebied van humanitaire en ontwikkelingshulp, vat het rapport de bijdragen van de individuele deelnemers aan de Blockchain4SDGs-workshop samen. Deze bijdragen variëren van praktijkvoorbeelden tot theoretische en technologische ontwikkelingen. Het rapport bevat daarnaast samenvattingen van de besproken thema's tijdens de rondetafeldiscussies en slotopmerkingen.

Laatst gewijzigd:20 december 2018 09:27
printView this page in: English

Meer nieuws