Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Provincie in pole position? - wat kunnen gemeenten en rijk van de provincie verwachten?

08 maart 2019

Op 8 april organiseert de Vereniging Voor Bestuurskunde het symposium ‘Provincie in pole position? - wat kunnen gemeenten en rijk van de provincie verwachten?’.

Op 8 april zijn de Provinciale Statenverkiezingen achter de rug, de collegeonderhandelingen voor GS zijn begonnen. Tijd om de balans voor de provincie op te maken en vooruit te kijken naar de komende bestuursperiode. Praat mee met bestuurders van provincie, gemeenten en Rijk, onderzoekers op het gebied van regionaal bestuur en andere betrokkenen over de rol van provincies bij de aanpak van regionale opgaven en over de mogelijkheden om die rol effectief in te vullen.

Het symposium is een initiatief van Vereniging voor Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Tilburg, Universiteit Twente en het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met medewerking van provincie Utrecht. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân is prof. dr. Caspar van den Berg mede-organisator van het symposium.

Laatst gewijzigd:12 april 2019 13:26

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...