Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Provincie in pole position? - wat kunnen gemeenten en rijk van de provincie verwachten?

08 maart 2019

Op 8 april organiseert de Vereniging Voor Bestuurskunde het symposium ‘Provincie in pole position? - wat kunnen gemeenten en rijk van de provincie verwachten?’.

Op 8 april zijn de Provinciale Statenverkiezingen achter de rug, de collegeonderhandelingen voor GS zijn begonnen. Tijd om de balans voor de provincie op te maken en vooruit te kijken naar de komende bestuursperiode. Praat mee met bestuurders van provincie, gemeenten en Rijk, onderzoekers op het gebied van regionaal bestuur en andere betrokkenen over de rol van provincies bij de aanpak van regionale opgaven en over de mogelijkheden om die rol effectief in te vullen.

Het symposium is een initiatief van Vereniging voor Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Tilburg, Universiteit Twente en het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met medewerking van provincie Utrecht. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân is prof. dr. Caspar van den Berg mede-organisator van het symposium.

Laatst gewijzigd:12 april 2019 13:26

Meer nieuws

 • 28 mei 2020

  Patrick Verkooijen benoemd tot hoogleraar aan de leerstoel Climate Adaptation Governance

  Prof. dr. Patrick Verkooijen, directeur van het Global Center on Adaptation (GCA), is benoemd tot leerstoelhouder voor het programma Climate Adaptation Governance aan de faculteiten Campus Fryslân en Ruimtelijke Wetenschappen van de...

 • 26 mei 2020

  Groningers aan de slag met klimaatadaptatie

  Groningen staat dit jaar in het teken van omgaan met de effecten van klimaatverandering met als hoogtepunt de Klimaatadaptatieweek van 19 t/m 25 januari 2021.

 • 25 mei 2020

  Nieuwe Dean of Graduate Studies

  Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit heeft prof. dr. Petra Rudolf benoemd als Dean of Graduate Studies RUG. Rudolf, hoogleraar Experimentele Vaste Stof Fysica aan de Faculty of Science and Engineering, is reeds in maart begonnen in deze...