Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Provincie in pole position? - wat kunnen gemeenten en rijk van de provincie verwachten?

08 maart 2019

Op 8 april organiseert de Vereniging Voor Bestuurskunde het symposium ‘Provincie in pole position? - wat kunnen gemeenten en rijk van de provincie verwachten?’.

Op 8 april zijn de Provinciale Statenverkiezingen achter de rug, de collegeonderhandelingen voor GS zijn begonnen. Tijd om de balans voor de provincie op te maken en vooruit te kijken naar de komende bestuursperiode. Praat mee met bestuurders van provincie, gemeenten en Rijk, onderzoekers op het gebied van regionaal bestuur en andere betrokkenen over de rol van provincies bij de aanpak van regionale opgaven en over de mogelijkheden om die rol effectief in te vullen.

Het symposium is een initiatief van Vereniging voor Bestuurskunde, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit van Tilburg, Universiteit Twente en het ministerie Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, met medewerking van provincie Utrecht. Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân is prof. dr. Caspar van den Berg mede-organisator van het symposium.

Laatst gewijzigd:12 april 2019 13:26

Meer nieuws