Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Promotie en logo onthulling bij de Franeker Academie

14 mei 2018

Vroege tweetaligheid in Fries-Nederlands is geen garantie voor succesvolle ontwikkeling van Engels als derde taal. Dat blijkt uit promotieonderzoek van Mirjam Günther-Van der Meij. Dat is opvallend, omdat meestal een voordeel van tweetaligheid op derdetaalverwerving gevonden wordt. In de Friese context is dat dus niet het geval. Andere factoren zoals taalachtergrond, motivatie om talen te leren en taalblootstelling spelen een belangrijkere rol.

Drietalige taalontwikkeling verschilt van tweetalige taalontwikkeling omdat tweetaligen meer ervaren taalleerders zijn (omdat ze al twee talen beheersen) en toegang hebben tot twee linguïstische systemen. Wat uit het onderzoek van Günther-Van der Meij echter duidelijk wordt, is dat vroege tweetaligheid in de Friese context geen voordeel biedt, maar ook geen obstakel vormt voor Engelse taalontwikkeling als derde taal (T3). De Friese situatie is uniek om verschillende redenen, waaronder de nauwe verwantschap tussen Fries en Engels. Maar die blijkt verrassenderwijs eerder een nadeel dan een voordeel. Een andere opvallende deelconclusie: ‘latere tweetaligen’ zijn zelfverzekerder over hun Engelse taalvaardigheid dan ‘vroege tweetaligen’. Günther-Van der Meij noemt de eerste groep betere Engelse taalleerders, maar de tweede groep bestaat uit snellere Engelse taalleerders.

Promoveren in Franeker

Mirjam Günther-van der Meij (Hallum, 1980) promoveert op 14 mei 2018 in de Martinikerk te Franeker. Ze heeft in Amsterdam Engels en Toegepaste Taalwetenschap gestudeerd. Die laatste studie heeft ze afgesloten met een masterscriptie over mondelinge taalvaardigheid op de Trijetalige skoalle (2008). Haar promotieonderzoek verrichtte ze als externe promovenda aan het Center for Language and Cognition van de Faculteit der Letteren (Rijksuniversiteit Groningen) en werd gefinancierd door de Fryske Akademy. Günther-Van der Meij werkt tegenwoordig aan de Fryske Akademy en NHL Stenden Hogeschool als taalonderzoeker.

Onthulling logo Franeker Academie

Ook wordt op 14 mei het nieuwe logo van de vorig jaar opgerichte Franeker Academie onthuld. "Het gaat vandaag de dag om moderne wetenschap. Vandaar dat het oude logo is gerestyled”, zegt Eduard van Zuijlen, voorzitter van de Franeker Academie.

Dinsdag 15 mei bezoekt een internationale groep hoogleraren en studenten uit landen van over de hele wereld Franeker. De groep is te gast bij de Campus Fryslân. Van Zuijlen: „Het bezoek aan Franeker maakt daar deel van uit. In Franeker bekijken zij met eigen ogen hoe het Friese studentenleven er vroeger uitzag.”

Laatst gewijzigd:19 december 2018 07:02

Meer nieuws