Skip to ContentSkip to Navigation
Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân

Prof. dr. Jouke de Vries nieuwe voorzitter College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen

26 juni 2018

De Raad van Toezicht van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft Prof. dr. Jouke de Vries per 1 oktober 2018 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur voor een termijn van vier jaar. De Vries is momenteel decaan van Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij volgt prof. dr. Sibrand Poppema op, die na een bestuursperiode van tien jaar afscheid neemt van de RUG. De Universiteitsraad heeft een positief advies uitgebracht over de benoeming van De Vries.

‘We zijn erg verheugd dat we Jouke de Vries kunnen benoemen als de nieuwe collegevoorzitter.’, zegt mr. Tjibbe Joustra, voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT) van de RUG. ‘Wij zien in hem de juiste persoon om de RUG de komende jaren te leiden en kijken uit naar de samenwerking met hem. We hebben veel waardering voor de grote betrokkenheid van de universitaire gemeenschap in Groningen bij de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.

Jouke de Vries: ‘Ik ben zeer trots en vereerd dat ik leiding mag gaan geven aan deze mooie universiteit die sinds 1614 stevig verankerd is in Noord-Nederland en die ook altijd de blik naar buiten heeft gehad. De afgelopen drie jaar heb ik samen met mijn team in Leeuwarden gewerkt aan de succesvolle oprichting van Campus Fryslân. Ik kan dat nu met een gerust hart overdragen en blijf als collegevoorzitter ook verantwoordelijk voor onze activiteiten in Friesland. De RUG is de afgelopen jaren in vele opzichten gegroeid en heeft daarbij een leidende positie ingenomen op het terrein van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Studenten waarderen het onderwijs positief en het wetenschappelijk onderzoek scoort internationaal hoge ogen. In open verbinding met de academische gemeenschap wil ik de discussie over onze strategie als universiteit voeren en daarbij alle geledingen van de universiteit betrekken.’

Unaniem

Na de publicatie van de vacature op 27 maart jl. hebben tientallen kandidaten zich aangemeld. In samenspraak met de sollicitatiecommissie is vervolgens het aantal kandidaten teruggebracht tot acht, met een gelijke verdeling man/vrouw. Na een eerste gespreksronde is ´╗┐met meerdere kandidaten verder gesproken in een tweede gesprek. De commissie heeft daarna unaniem Jouke de Vries voorgedragen bij de Raad van Toezicht. De sollicitatiecommissie bestaat uit:

  • Dhr. mr. T.H.J. Joustra, voorzitter RvT (voorzitter van de commissie)
  • Dhr. mr. W. Reehoorn, lid RvT van de RUG, voorzitter van de auditcommissie Financiën van de RvT
  • Mw. drs. A.S. Roeters, lid RvT van de RUG, voorzitter van de auditcommissie Kwaliteitszorg van de RvT
  • Dhr. H.J.S. Wondergem, studentvertegenwoordiger van de RUG, op voordracht van de Universiteitsraad
  • Mw. dr. K. Linke, vertegenwoordiger van het personeel van de RUG op voordracht van de Universiteitsraad

Uitstekende staat van dienst

Prof. dr. Jouke de Vries voldoet naar de mening van de commissie in alle opzichten aan het profiel dat de RvT heeft opgesteld. Hij heeft als wetenschapper en als bestuurder een uitstekende staat van dienst. Hij was hoogleraar Bestuurskunde in Leiden en decaan van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden. Onder zijn leiding werd de dependance een groot succes. Hij is op dit moment hoogleraar Governance & Public Policy aan de RUG en decaan van de Campus Fryslân.

De Vries beschikt als geen ander over een goed netwerk in Den Haag, maar ook in het Noorden van het land, waar hij als decaan van Campus Fryslân nadrukkelijk de samenwerking in de regio opzoekt. De filosofie van deze nieuwe faculteit is Global Challenges and Local Solutions. Hij kent de weg in de complexe bestuurlijke organisatie die elke universiteit is en heeft een duidelijke visie op de toekomst van de universiteit, die in zijn ogen vooral tot stand moet komen in dialoog met de academische gemeenschap.

Prof. dr. Jouke de Vries
Prof. dr. Jouke de Vries

Prof. dr. Jouke de Vries

Jouke de Vries (1960) studeerde politieke wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam met bestuurskunde als kopstudie. In 1984 werd hij benoemd tot universitair docent bij de vakgroep Bestuurskunde. Hij promoveerde in 1989 bij de hoogleraren Hans Daudt en Hans Daalder op het proefschrift Grondpolitiek en kabinetscrises.

In 1999 werd De Vries benoemd tot hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Ook is hij vanaf dat moment wetenschappelijk directeur en later decaan van de Campus Den Haag (een dependance van de Universiteit Leiden). Campus Den Haag groeide onder zijn leiding uit tot een internationaal vooraanstaand academisch centrum met duizenden studenten. De Vries publiceert regelmatig in internationale en nationale tijdschriften. Belangrijke publicaties van zijn hand zijn: Paars en de managementstaat, Een onderbroken evenwicht in de Nederlandse politiek (over Paars en de revolte van Fortuyn) en hij was redacteur van een internationale trilogie over budgetteringsvraagstukken in OECD-landen. De Vries hield diverse belangrijke lezingen zoals de Thorbeckelezing in 2005 en de Burgemeesterslezing in 2008. Hij was columnist van de Staatscourant en schreef artikelen voor diverse landelijke dagbladen.

In mei 2015 werd De Vries benoemd tot hoogleraar Governance and Public policy aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is decaan van de elfde faculteit van deze universiteit (Campus Fryslân) in Leeuwarden. In Friesland is De Vries verantwoordelijk voor de opbouw van een nieuwe faculteit die inmiddels op de rails staat. De faculteit kent een phd-school, tien masteropleidingen en een university college.

Lees hier meer over het profiel van de CvB-voorzitter en over de sollicitatiecommissie: https://www.rug.nl/(...)by-supervisory-board

Laatst gewijzigd:15 januari 2019 13:19
printView this page in: English

Meer nieuws