Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Inzending LC-Awards

18 mei 2016

LWD2018: A moment to create a shared vision towards a fossil fuel free city

Op dinsdag 7 juni aanstaande zal een vakkundige jury in beraad gaan om te bepalen welke studenten er dit jaar met de LC Awards vandoor gaan.

Inzending academische master werkstuk

Dit jaar zullen de studenten van de Master of Environmental and Energy Management (MEEM) van de Universiteit Twente meedingen naar de LC awards. Het project ‘LWD2018: A moment to create a shared vision towards a fossil fuel free city‘ is ingezonden voor de categorie (academische) masteropleidingen.

Hun onderzoek richt zich op Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018 en op de ambitieuze doelstelling van de gemeente om een ​​fossielvrije stad te zijn in 2020. Met het onderzoek ontwikkelen de studenten een kader dat projecten met betrekking tot hernieuwbare energie, energiebesparing en/of de efficiëntie van hun toegevoegde waarde in het bereiken van het einddoel door het creëren van sociale acceptatie, beoordeelt.

LC Awards

De LC Awards is een initiatief van de Leeuwarder Courant (LC). Aan de hand van de LC Awards wil de Leeuwarder Courant de allermooiste projecten van mbo, hbo en (academische) masteropleidingen uit Friesland laten zien. Alle studenten met een origineel idee, dat van waarde kan zijn voor de gemeenschap, zijn welkom hun project in te dienen. Er is een speciale categorie voor masterstudenten (zowel voor professioneel als wel academisch).
In Leeuwarden kun je op dit moment al drie academische masteropleidingen volgen. Watertechnology (Joint degree van de RUG, UTwente en de Universiteit Wageningen, gegeven bij Wetsus), Multilingualism (RUG) en Environmental and Energy Management (Universiteit Twente). Met de komst van de RUG/CF moet dit uitgroeien naar in totaal tien masteropleidingen.

Master Environmental and Energy Management

De Master Environmental and Energy Management (MEEM) is een programma van de Universiteit Twente dat zich focust op alle aspecten op het gebied  van milieu, water en energie management: beleid & recht, management en technologie. Het doel van het programma is om toekomstige managers op te leiden die in staat zijn om milieu, water of energie management programma’s, beleid en projecten te ontwikkelen, toe te passen, te monitoren en te evalueren.

Laatst gewijzigd:19 december 2018 07:01

Meer nieuws