Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

DataFryslân maakt samenwerken met data mogelijk

12 februari 2019

Op dinsdag 12 februari zetten acht organisaties, waaronder RUG/Campus Fryslân, de provincie, drie gemeenten, twee kennisinstellingen en het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek), hun handtekening onder een samenwerkingsovereenkomst om DataFryslân te starten. Hierdoor kunnen organisaties slim gebruiken maken van elkaars data en kennis.

Hub, Lab en een Podium

DataFryslân houdt in dat in Fryslân samengewerkt en geleerd wordt om met data relevante vragen te beantwoorden over onder andere leefbaarheid, toerisme, economie, sociale vraagstukken. Binnen DataFryslân ontstaat een Hub waarin koppeling en toegang tot data geregeld worden. Er komt een Lab waarin medewerkers en studenten in wisselende samenwerkingen experimenteren en leren en met uitkomsten gaan verrassen. En er komt een Podium waarin de ervaringen gedeeld worden met elkaar en de rest van Fryslân. Ook wordt hier kennis uit andere regio’s binnengehaald om het leren te versnellen.

Nieuwe inzichten

“Data zijn het nieuwe goud” zo hoor je om je heen. Data zijn echter vooral ruwe materialen die pas door analyse en koppeling nieuwe inzichten genereren. Dit vereist vakkennis en de ruimte om de data te gebruiken en te delen. De deelnemende organisaties realiseren zich dat datascience en datatoepassing zich razendsnel ontwikkelen en dat samenwerken en samen leren Fryslân verder helpen. Elkaar versterken om tot mooie antwoorden komen is het doel. Antwoorden op vragen als: “hoe ziet een krimpdorp eruit over 15 jaar?”, “hoeveel toeristen bewegen zich in de provincie en hoe ontwikkelt hun vraag zich?”, of “in welke wijken zien we een sterke groei van zorg en WMO?’”. Vragen die door koppeling en analyse van data beantwoord kunnen worden en zo tot beter beleid en nieuwe dienstverlening leiden.

Urban datacenter

Met de oprichting van DataFryslân maken de deelnemende organisaties afspraken over het gebruik, de toegang, kwaliteit en veiligheid van de data en de resultaten. Dit moet vanzelfsprekend goed geregeld worden. Dit is een van de redenen om actief het CBS te betrekken die al veel ervaring heeft met urban datacenters. En door het werken met studenten en ook het bieden van bij- en nascholing wil DataFryslân bijdragen aan de ontwikkeling van goede dataprofessionals voor de regio.

Laatst gewijzigd:13 februari 2019 09:59
printView this page in: English

Meer nieuws