Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Caspar van den Berg hoogleraar Global and Local Governance Campus Fryslân

20 oktober 2017

Caspar van den Berg is door het College van Bestuur benoemd op de nieuwe leerstoel bij RUG/Campus Fryslân, Global and Local Governance. De wereld is steeds meer verbonden en problemen van elders in de wereld hebben grote impact op de leefomgeving en de belangen van mensen in Nederland. Dat maakt het besturen op nationaal, maar ook op lokaal niveau, steeds ingewikkelder. De leerstoel draagt bij aan de wijze waarop politici en bestuurders deze opgaven kunnen vertalen naar effectief en legitiem nationaal, regionaal en lokaal handelen.

“Klimaatverandering, migratie, de euro, cybersecurity en privacy zijn voorbeelden van moeilijke beleidsuitdagingen die op ons afkomen. Deze onderwerpen zorgen dikwijls voor wrijving tussen groepen burgers en de politiek, tussen de EU en haar lidstaten. De grip op de beleidsproblemen wordt kleiner, terwijl de verwachtingen en de polarisatie in de gemeenschap juist toenemen. Hoe politici en bestuurders hiermee om kunnen gaan is het vraagstuk waarop ik mij richt bij het invullen van de leerstoel Global and Local Governance”, licht Caspar van den Berg toe.

Biografie

Prof. dr. Caspar van den Berg (1980) studeerde sociale wetenschapen aan University College Utrecht (BSc 2002) en internationale betrekkingen aan de London School of Economics and Political Science (MSc 2003). In 2011 promoveerde hij aan de Universiteit van Leiden op een proefschrift over de doorwerking van Europese integratie op de politiek en het bestuur in Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië.Voor dit proefschrift ontving hij in 2013 de Van Poelje Jaarprijs voor het beste proefschrift in bestuurs- en beleidswetenschappen in Nederland en Vlaanderen. In 2013-2014 was Caspar als visiting research fellow verbonden aan Princeton University in de Verenigde Staten. Tot aan zijn benoeming aan de Rijksuniversiteit Groningen werkt hij als universitair hoofddocent bij het Instituut Bestuurskunde van de Universiteit Leiden.De benoeming van Caspar van den Berg gaat in op 1 november a.s.
Prof. dr. Caspar van den Berg
Prof. dr. Caspar van den Berg
Laatst gewijzigd:19 december 2018 16:54
printView this page in: English

Meer nieuws