Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Campus Fryslân neemt deel aan onderzoeksproject 'Cutting Crime Impact'

08 januari 2019

Zes Europese agentschappen voor rechtshandhaving (Law Enforcement Agencies - LEA’s) gaan nauw samenwerken met onderzoekers en veiligheidsexperts in heel Europa, om misdaden in de openbare ruimte tegen te gaan.

In het project, dat de de titel Cutting Crime Impact (CCI) draagt, kijken onderzoekers naar de werkwijzen van de LEA’s bij bijvoorbeeld diefstal, inbraak en vandalisme en factoren die bijdragen aan het voorkomen van deze misdaden. Onderzoekers en experts ondersteunen de LEA’s door de werkwijzen van de afzonderlijke eenheden te onderzoeken en op basis van hun behoefte praktische toolkits te ontwikkelen.

Het Data Research Centre van Campus Fryslân biedt expertise bij het inzetten van nieuwe technologieën zoals 'predictive policing' (simulatiesoftware die door LEA's wordt gebruikt om efficiënter te werken) en bij het nemen van op onderzoek gebaseerde beslissingen over de inrichting van de openbare ruimte en het gevoel van veiligheid dat gebruikers ervaren. Hierbij levert het team van Campus Fryslân ook juridische en ethische expertise, zodat innovaties voor een veilige(re) omgeving in overeenstemming zijn met respect voor democratie, wetgeving en individuele mensenrechten zoals privacy.

De coördinatie van het project is in handen van het Design Against Crime Solution Center aan de Universiteit van Salford in het Verenigd Koninkrijk. Dr. Caroline Davey, directeur van het Design Against Crime Solution Center en CCI projectleider: "Dit project zal evidence-based resultaten opleveren om LEA's te helpen bij het aanpakken van belangrijke kwesties rondom criminaliteit en onveiligheid." Het project duurt tot 2021 en ontvangt hiervoor € 3,1 miljoen financiering, die is toegekend door het Horizon 2020 Security Research Program van de Europese Commissie.

Laatst gewijzigd:08 januari 2019 13:07
printView this page in: English

Meer nieuws