Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Vergelijkend onderzoek tien bestuurlijk regionale ecosystemen leert: samenwerken loont!

01 juni 2024
Alle samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in Nederland
Alle samenwerkingsverbanden tussen gemeenten in Nederland

Vergelijkend onderzoek van tien bestuurlijk regionale ecosystemen leert: samenwerken loont, en structureel investeren is zinvol. Tot deze conclusies komen adviesbureau Berenschot, de Rijksuniversiteit Groningen en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties na uitgebreid jarenlang onderzoek naar het bestuurlijk regionaal ecosysteem (BRE).

Deze onderzoekspartners onderzochten in tien casusregio’s de effectiviteit en legitimiteit van het samenspel tussen bestuurlijke, economische en maatschappelijke levensgemeenschappen en de omgeving.

Een van de uitkomsten uit dit BRE-onderzoek is een praktisch en toch uniform model voor regio’s om zich door middel van investeringen door te ontwikkelen. Daarnaast geven de onderzoekers aanbevelingen aan regio’s om hun samenwerking door te ontwikkelen en verstrekken zij het Rijk aanknopingspunten om hieraan bij te dragen.

Betrokken onderzoekers geven aan: structureel investeren zinvol

Prof. dr. Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance bij de faculteit Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘De vergelijking van tien regio’s en hun samenwerking laat zien dat het zinvol is om structureel te investeren in regionale samenwerking. Het onderzoek geeft geen eenduidig recept om regionale samenwerking succesvol of legitiem te laten zijn. Wél constateren we op basis van de vergelijking dat regio’s die structureel, langjarig rond een gezamenlijke agenda en met een duidelijke kartrekker samenwerken, er beter in slagen om tastbare resultaten tot stand te brengen dan regio’s die dat niet doen. Dat biedt perspectief voor regio’s om de samenwerking door te ontwikkelen: van berustend op (toevallige) ontmoeting naar gestructureerd en in intensief samenspel met de economische en maatschappelijke levensgemeenschap.’

Van den Berg werkte in dit onderzoek samen met Sofie Dreef, consultant bij Berenschot en promovenda bij de Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkt op basis van het BRE-onderzoek aan een verdiepend proefschrift.

Benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek?

 • Download dan hier de complete vergelijkende eindanalyse inclusief alle verdiepende inzichten.
 • Snel de hoofdbevindingen en reflecties lezen? Die vindt u hier.

Wat is ‘de regio’ eigenlijk?
Welzijn en welvaart voor mensen komen tot stand in de regio. Dagelijkse activiteiten als wonen, werken, leren, het verkrijgen van zorg, recreëren en sociale contacten vinden primair plaats op dit schaalniveau. In de regio interacteert de inwoner met de leefomgeving. Dat maakt de regio dé plek waar maatschappelijke opgaven opgepakt moeten worden.

Dit bestuurlijk regionaal ecosysteem (BRE), het geheel aan bestuurlijke samenwerkingsverbanden in een regio, is het vertrekpunt voor dit BRE-onderzoek geweest waarbij men ervan uitgaat dat een bestuurlijke levensgemeenschap interacteert met de economische en maatschappelijke levensgemeenschappen in een gebied. En met de ‘biotoop’ waarbinnen het leven vorm krijgt.

Biotoop
Laatst gewijzigd:05 juni 2024 13:36

Meer nieuws

 • 10 juni 2024

  Om een wolkenkrabber heen zwermen

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: Een fotoverslag van het lustrum 2024

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!