Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

De Chief Legal Officer. Over het borgen van de juridische kwaliteit binnen het Rijk.

17 november 2022
CLO essay
CLO essay

Het is alweer tien jaar geleden dat de figuur Chief Legal Officer (CLO) binnen de Rijksdienst is geïntroduceerd. En het is zeker niet bij deze ene ‘Chief’ gebleven. Inmiddels bestaat er ook binnen de overheid een heuse "C-suite", met onder andere Chief Scientific Officers, Chief Information Officers, Chief Data Officers en zelfs een Chief Nursing Officer. Deze uit het bedrijfsleven overgenomen figuur van ‘Chief’ heeft steeds weer een net andere vorm, positie en taak.

In dit essay verkennen prof.dr. Caspar van den Berg, Laura Schröer, Dr. Martin Schulz en Corwin de Wolff aan de hand van nieuwe positioneringsmodellen voor ‘Chiefs’ de figuur van de Chief Legal Officer (CLO) die geacht wordt de volledige juridische kwaliteit van de Rijksoverheid te borgen. Hoe draagt de CLO bij aan het versterken van de juridische kwaliteit van het Rijk? Hoe staat het met de formele en informele positie van de juridische functie in het beleidsproces? Hoe kan de CLO ruimte geven aan slagvaardig bestuur, zonder dat het recht gereduceerd wordt tot één perspectief tussen velen? Over de consequenties van het vertalen van bedrijfsmatige ‘figuren’ naar de overheidscontext, over het verlangen naar juridische beheersing binnen de Rijksoverheid en het vermogen van de figuur van de Chief Legal Officer (CLO) om daaraan invulling te geven, gaat dit essay.

Laatst gewijzigd:17 november 2022 09:58

Meer nieuws

 • 29 november 2022

  Wetenschapswinkels: een brug tussen universiteit en samenleving

  Een wetenschapswinkel. Wat koop je daar? Een broodje kennis? Een wisdom-smoothie? Bacteriën op bestelling? Het aanbod van wetenschapswinkels is niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ze zo belangrijk zijn - voor samenleving, onderzoeker en...

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...