Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Fryslân als proeftuin voor meer democratie

05 maart 2021

Het ministerie van Binnenlandse Zaken staat open voor een experiment met de provincies Fryslân en Zeeland om beide provinciebesturen extra zeggenschap te geven. Dat onthulde Anneloes Kroeskamp, directeur Bestuur, Financiën & Regio’s tijdens de perspresentatie van het essay ‘Zo kan het wél’, dat prof. dr. Caspar van den Berg en drs. Herman Lelieveldt schreven op verzoek van commissarissen Arno Brok en Han Polman.

‘De provincie Fryslân is bij uitstek geschikt om meer bestuurstaken naar zich toe te trekken en daarmee de democratie te versterken’, schrijven Van den Berg en Lelieveldt. ‘Fryslân moet meer bevoegdheden krijgen en het rijk moet Fryslân de ruimte geven om daarmee te experimenteren.’ In het essay wordt er met een bestuurskundige bril gekeken naar uitdagingen en de kansen waarvoor Fryslân en Zeeland zich gesteld zien in het licht van de discussie over de relatie tussen centrum en periferie.

Het essay over bestuurlijke vernieuwing werd donderdag gepresenteerd in de Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden en is uitgegeven door het Montesquieu Instituut.

Laatst gewijzigd:05 maart 2021 10:34

Meer nieuws