Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Bruggenbouwer Mirjam Günther-van der Meij 1e prijswinnaar Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2021

08 december 2021

‘Waardering voor meertaligheid doet een leerling in het voortgezet onderwijs goed’

Met haar vernieuwende onderzoek naar goed taalonderwijs in klassen waarin steeds vaker verschillende talen worden gesproken mag Dr. Mirjam Günther-van der Meij (NHL/Stenden Hogeschool) zich winnaar van de Wetenschapsprijs Campus Fryslân noemen.

Haar onderzoek richt zich op het Fries, Gronings, Drents, Bildts en andere variëteiten in de drie noordelijke provincies. Maar ook op de systematische aandacht voor alle talen van de inwoners van bovengenoemde provincies, bijvoorbeeld Arabisch of Pools. Het waarderen van meertaligheid in het onderwijs heeft effect op de motivatie, het zelfbeeld en de prestaties van alle leerlingen, en op het leerklimaat in de klas.

Links: Dr. Ronald Plantinga, midden: dr Mirjam Günther-van der Meij, rechts: dr Joëlle Swart
Links: Dr. Ronald Plantinga, midden: dr Mirjam Günther-van der Meij, rechts: dr Joëlle Swart

Meertaligheid waarderen en benutten

Voorzitter van de jury prof. dr. Anne Beaulieu over de winnaar: “Dr. Günther-van der Meij’s onderzoek is zeer vernieuwend. Haar werk slaat een brug tussen aan de ene kant een steeds diversere maatschappij, met diversiteit op de werkvloer als ‘must’, en anderzijds anderstalige kinderen die vaak te maken krijgen met het stempel ‘leerling met een taalachterstand’. Men ziet meertaligheid vaak als een probleem in plaats van dat er waardering voor is en het benut wordt. Het onderzoek van dr. Günther-van der Mei werpt een ander licht op meertaligheid in de klas Door haar onderzoek naar een holistische aanpak, heeft ze onder andere ook voor het voortgezet onderwijs laten zien dat dit effectief is, ook in de tweetalige provincie Fryslân.”

De rol van nieuws in het dagelijks leven

Dr. Joëlle Swart (Rijksuniversiteit Groningen) sleepte de tweede prijs in de wacht met haar onderzoek naar veranderend nieuwsgebruik, mediawijsheid en digitale geletterdheid. Vernieuwend aan Swarts onderzoek is haar expliciete benadering van nieuwsgebruik en mediawijsheid vanuit het perspectief van de burger. In plaats van, zoals gangbaar is binnen Journalism Studies, normatief te veronderstellen dat het regelmatig consumeren van nieuws belangrijk is voor burgers, onderzoekt zij empirisch in hoeverre, hoe en waarom nieuws relevant voor hen is: welke rol vervullen nieuws, media en journalistiek in hun dagelijks leven?

Transitie in de zuivelsector

De derde prijs ging naar Dr. Ronald Plantinga (Fryske Akademy). Zijn promotieonderzoek gaat over twee transities: die van een semi-industriële naar een volledig geautomatiseerde zuivelsector in Fryslân in de periode 1945-1970, en die van een geïndustrialiseerde sector naar een zuivelsector op een meer natuurinclusieve, duurzame basis (c. 1965-tot heden). In zijn onderzoek toont Plantinga aanhoe Friese organisaties in de zuivelindustrie en agrarische verenigingen een belangrijke rol speeldend. Deze inzichten zijn van groot belang voor een provincie met nog altijd veel intermediaire organisaties, en debat over nut en noodzaak hiervan.

Wetenschapsprijs Campus Fryslân 2021

De Wetenschapsprijs beslaat een geldprijs van 10.000,- euro waarvan 6.000,- bestemd is voor de 1e prijs, 3.000,- voor de 2e prijs en 1.000,- voor de 3e prijs. Met de wetenschapsprijs wil RUG/Campus Fryslân wetenschappelijk onderzoekstalent stimuleren en belonen. Gemeente Leeuwarden financiert de Wetenschapsprijs.

Laatst gewijzigd:08 december 2021 18:22

Meer nieuws

 • 29 november 2022

  Wetenschapswinkels: een brug tussen universiteit en samenleving

  Een wetenschapswinkel. Wat koop je daar? Een broodje kennis? Een wisdom-smoothie? Bacteriën op bestelling? Het aanbod van wetenschapswinkels is niet voor iedereen even duidelijk. Terwijl ze zo belangrijk zijn - voor samenleving, onderzoeker en...

 • 21 september 2022

  CvB trots op nationale aandacht Feringa’s ‘Alledaagse Moleculen’

  Afgelopen week overhandigden Ben Feringa en Anouk Lubbe het eerste exemplaar van hun boek Alledaagse Moleculen aan minister Robbert Dijkgraaf. Het College van Bestuur is bijzonder trots op dit initiatief, dat landelijk aandacht kreeg. Het CvB is er...

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...