Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Stenden Hotel Management School, Rijksuniversiteit Groningen en Harvard maken het onzichtbare zichtbaar in 'Remember Now'

05 november 2020

Stenden Hotel Management School van NHL Stenden en de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslan zijn door Harvard School of Public Health ingeschakeld om mee te werken aan een project dat de nieuwe aspecten van het leven in de tijd van COVID-19 moet blootleggen. Met het Remember Now project worden manieren onderzocht die de onzichtbare aspecten van de COVID-19 pandemie zichtbaar kunnen maken.

Wereldwijde partners

Het Remember Now project is het eerste onderzoek van het 'Designing Life After COVID-19' initiatief onder leiding van het Design Laboratory, Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH). Gebaseerd op de veronderstelling dat pandemieën ons individuele en collectieve welzijn bedreigen, gebruikt het onderzoek de huidige ongewone situatie, waarbij een groot deel van de wereldbevolking onder quarantaine staat, om te observeren hoe mensen leven, werken, leren en spelen terwijl ze omgaan met de omstandigheden die door het virus worden gecreëerd. Het project is van zo'n grote omvang dat HSPH zich heeft gewend tot zijn wereldwijde partners. Een van hun partners, Dr. Francesca Zampollo, haalde Dr. Elena Cavagnaro van de Stenden Hotel Management School binnen, die op haar beurt Dr. Sepideh Yousefzadeh van de Rijksuniversiteit Groningen/Campus Fryslân erbij betrok. Dr. Yousefzadeh begeleidt de studenten die het onderzoek uitvoeren.

Reflecteren aan de hand van beeldmateriaal

Campus Fryslân tweedejaars bachelor studenten zijn de onderzoekers in dit project. Hun opdracht is om ten minste tien respondenten met verschillende achtergronden te benaderen en hen te vragen foto's te maken die elementen en activiteiten uit hun dagelijks leven illustreren ten tijde van COVID-19. Vervolgens interviewen ze de respondenten om erachter te komen hoe en waarom ze de foto's hebben gemaakt. In de tweede fase van het project presenteren de studenten hun bevindingen op verschillende manieren."Door geen gebruik te maken van vooraf bepaalde vragen, maar de deelnemers aan de hand van foto's te laten reflecteren op hun leven tijdens COVID-19, hopen we vragen aan het licht te brengen die relevanter zijn voor de deelnemers dan de vragen die wij als onderzoekers hadden kunnen bedenken", legt Cavagnaro uit. "Bovendien hopen we bij de analyse van de gegevens inzichten en criteria te ontwikkelen voor het verbeteren van het welzijn van mensen, organisaties en de natuurlijke omgeving in alle fasen van een pandemie.”

Yousefzadeh voegt eraan toe: "Campus Fryslân werkt graag mee aan innovatieve ideeën en moedigt creatieve benaderingen van leren en onderzoek aan. Wat onze bijdrage belangrijk maakt, is ons vermogen om de diversiteit van het leven in kaart te brengen. De niet-vertelde verhalen, de ongehoorde stemmen en de verhalen die niet dagelijks in het nieuws komen, verdienen een podium. Met dit in ogenschouw hebben wij de kans gegrepen om samen te werken aan het project Remember Now.”

De impact van COVID-19 op voedsel- en horeca

De in Friesland verzamelde gegevens worden gedeeld met Harvard Universiteit, maar blijven eigendom van Stenden HMS en RUG/CF. Dit betekent dat verder onderzoek kan worden uitgevoerd met gebruik van de data, zoals de impact van intersectionaliteit op de Covid-19 reacties; en de impact van COVID-19 op voedsel- en horeca gerelateerde keuzes. Cavagnaro: “Dit is een unieke internationale samenwerking voor het noorden. Stenden HMS en RUG werken samen met Harvard op het gebied van onderwijs en onderzoek. Dit onderzoek maakt het onzichtbare zichtbaar door fotografie en onderzoek met elkaar te verbinden".

Laatst gewijzigd:10 november 2020 09:58

Meer nieuws

 • 01 september 2021

  Zin of onzin? Jonge onderzoekers toetsen twintig spreekwoorden

  Spreekwoorden. Zonder erbij na te denken maken we er dagelijks gebruik van. Maar de maatschappij verandert voortdurend. Hebben we nog wel iets aan die eeuwenoude wijsheden? Welke kunnen we handhaven en welke kunnen worden bijgezet in het mausoleum...

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...