Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

RUG en Wetterskip Fryslân dagen jongeren uit met Citizen Climate Adaptation Award

26 oktober 2020

Jongeren tussen 15-24 jaar gezocht om mee te denken over klimaatadaptatie

Het klimaat verandert en er wordt onvoldoende gedaan om de temperatuurstijging te voorkomen. De mensheid moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering; klimaatadaptatie. Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen en het Friese waterschap Wetterskip Fryslân dagen jongeren uit om na te denken over de samenleving in een klimaatbestendig Nederland. Er zijn twee prijsvragen: ‘de klimaatbestendige stad’ voor jongeren tussen de 15-18 jaar, en ‘bouwen aan een toekomstbestendig Nederland’ voor de leeftijdscategorie 19-24 jaar.

Uitreiking

De Citizen Climate Adaptation Award bestaat uit geldprijzen die op zaterdag 23 januari 2021 in Leeuwarden worden uitgereikt. De jury maakt in eerste instantie bekend welke drie kandidaten per leeftijdscategorie de hoogste jurybeoordeling hebben gekregen. Zij worden uitgenodigd om voorafgaand aan de prijsuitreiking hun projectidee kort te presenteren. Tijdens deze dag zijn er meerdere activiteiten in het kader van de internationale klimaattop voor klimaatadaptatie, waaronder een bezoek van Ban Ki-moon aan RUG/Campus Fryslân ter ere van de nieuwe advanced certificate course Climate Adaptation Governance.

Over de prijs

De Citizen Climate Adaptation Award, mogelijk gemaakt door Wetterskip Fryslân en RUG/Campus Fryslân, is ter ere van het werk van voormalig dijkgraaf Paul van Erkelens. Het is een burgerwetenschapsprijs die vanaf 2021 eens per 2 jaar wordt uitgereikt aan jongeren in de leeftijd 15-24 jaar die vernieuwende ideeën aandragen over klimaataanpassing. Het doel van deze Citizen Climate Adaptation Award is bewustzijn creëren rond het thema klimaatadaptatie en jongeren aanmoedigen om oplossingen te onderzoeken. Meedoen kan door voor 10 december a.s. een deelnameformulier in te vullen via rug.nl/cf/klimaatadaptatieprijs.

Laatst gewijzigd:27 oktober 2020 13:53

Meer nieuws

 • 04 juli 2022

  Onderzoek naar de toerist als Antarctisch ambassadeur

  Dr. Annette Scheepstra van het Arctisch Centrum van de RUG, onderdeel van de Faculteit der Letteren, gaat onderzoek doen naar toerisme op Antarctica en de toerist als Antarctisch ambassadeur. Zij krijgt hiervoor financiële steun van 1 miljoen euro...

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...