Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

'Een toekomstbestendige topmanagementgroep'. Prof dr. Caspar van den Berg onderzocht de toekomstbestendigheid van de TMG.

13 februari 2020

Hoe houdt de overheid haar topfuncties die onder druk staan aantrekkelijk? Prof. dr. Caspar van den Berg onderzocht het in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar bestuur (NSOB) in opdracht van Bureau ABD.

De afgelopen jaren heeft Bureau Algemene Bestuursdienst (Bureau ABD) een nieuwe visie op publiek leiderschap ontwikkeld en een stevig onderbouwde benadering voor werving, selectie en management development geïmplementeerd. Tegelijkertijd is er de zorg bij betrokkenen binnen en buiten Bureau ABD en in het overleg van Secretarissen-Generaal (SGO) dat het aantal beschikbare kandidaten voor topmanagementfuncties nu en in de toekomst afneemt. In opdracht van Bureau ABD voerde de NSOB onderzoek uit naar de aantrekkelijkheid van topposities bij de Rijksoverheid. In dit rapport wordt ingegaan op de factoren die van invloed zijn op het aantal beschikbare kandidaten voor deze topposities, om voorbereid te zijn op het toekomstige behoud en de doorstroom van kwalitatief goede kandidaten ten behoeve van een duurzame topmanagementgroep (TMG).

Dit onderzoek is in opdracht van Bureau ABD uitgevoerd door dr. Myrte Ferwerda, Esmé Cartens en Eline van Schaik van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in samenwerking met prof. dr. Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het rapport is op 7 februari jl. aangeboden aan de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd:13 februari 2020 12:24

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...