Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Duurzaam Organiseren: het roer moet om

23 september 2020
Duurzaam Organiseren
Duurzaam Organiseren

Onlangs verscheen het boek ‘Duurzaam Organiseren’, een initiatief van Dr. ir. Niels Faber en Prof. dr. Jan Jonker dat zij samen met 10 co-auteurs schreven en redigeerden.

Dat organisaties moeten verduurzamen is onderhand wel duidelijk. Na de zoveelste zogeheten ‘super hittegolf’ van deze zomer, na de dringende waarschuwing dat het water op rantsoen gaat is voor iedereen de klimaatverandering voelbaar. Het roer moet dus om, nu, maar hoe dan. In het boek ‘Duurzaam Organiseren’ bieden Niels Faber en Jan Jonker ondernemers en studenten aan de hand van het Business Model Template een gestructureerde aanpak om een duurzaam businessmodel te ontwikkelen. Het Business Model Template is het resultaat van jarenlang onderzoek en is uitgebreid getest in het onderwijs en de praktijk.

Niels Faber: “Duurzaam organiseren’ reikt praktische handvatten aan om vandaag met je duurzame business model aan de slag te gaan, om zo mee te helpen de maatschappelijke uitdagingen waar we allen voor staan aan te pakken.”

De digitale versie van dit boek is dankzij sponsoring gratis beschikbaar via www.nieuwebusinessmodellen.nl. De Engelse variant volgt binnenkort.

Publicatie: Jonker, J., en Faber, N. (2020). Duurzaam Ondernemen: template voor het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen. Deventer: Boom | Management Impact.

Over de auteurs

Dr. ir. Niels Faber is universitair docent Circular Entrepreneurship bij Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek concentreert zich op de organisatorische aspecten van en businessmodellen voor duurzaamheid en circulaire economie. Dit vertaalt zich in thema’s als: nieuwe vormen van organiseren in het bijzonder de circulaire economie, de transitie die dat met zich meebrengt en het meten van de voortgang in deze. Hij heeft talrijke academische en professionele publicaties gerealiseerd op dit onderwerp.

Prof. Dr. Jan Jonker is hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Zijn werk richt zich op drie samenhangende thema’s: de opkomst van de WEconomy, het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen en transactie systemen met meer dan geld alleen, ‘hybride bankieren’. Hij schreef met de hulp van heel veel mensen o.a. de bestsellers ‘Duurzaam Denken, Doen’ (2010), ‘Nieuwe Business Modellen’ (2015) en ‘Circulair Organiseren’ (2018). De laatste jaren concentreert zijn onderzoek zich ook op de transitievraag die duurzaamheid en circulariteit met zich meebrengen. Hij werkt al jaren samen met Niels Faber aan columns, artikelen en boeken over duurzaamheid, de circulaire economie en transitie.

Laatst gewijzigd:23 september 2020 15:11

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...