Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân

Samenwerken met University College Fryslân in Living Labs

26 juni 2019

Het Living Lab van het University College Fryslân (UCF) is een onderzoeksconcept met een cocreatieproces waarin studenten, onderzoekers, publieke en private organisaties participeren. Living Labs zijn projecten waarin nieuwe ideeën, producten, diensten en bedrijfsmodellen worden ontwikkeld voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Op 25 juni was de kick off van de Living Lab projecten met Global Development Director Friesland Campina en UCF ambassadeur Jan Bles, die een lezing verzorgde over het aantrekken van jong talent. Tijdens de kick off maakten organisaties en studenten nader met elkaar kennis.

Is uw organisatie geïnteresseerd om met ons aan een Living Lab-onderzoeksproject te werken? Stuur dan een mail naar livinglabs-cf rug.nl en wij nemen contact met u op!

Win-win

Opdrachtgevers hebben via Living Labs de kans om samen met jong talent te werken aan maatschappelijke vraagstukken en kwesties die de organisatie aangaan. Studenten raken via Living Labs bekend met het beroepenveld en kunnen theoretische kennis in de praktijk toepassen. Studenten hebben universitaire onderzoekservaring in statistiek, kennen de beginselen van programmeren en zijn bekwaam in kwalitatief onderzoek, academische communicatie en interculturele vaardigheden.

Voorbeelden Living Lab vraagstukken

Organisaties met een concreet vraagstuk kunnen deelnemen aan de Living Labs. Is de vraag nog niet helemaal helder, dan denken onze experts graag met u mee. Voorbeelden van Living Lab vraagstukken kunnen zijn:

 • Welke rol spelen ondernemers in de transitie naar een circulaire economie?
 • Hoe kunnen innovaties de gezondheidszorg in bepaalde wijken verbeteren?
 • Hoe kan big data ingezet worden om toerisme in een bepaalde regio te voorspellen?
 • Welk beleid moet worden gevoerd om meer organisch afval te recyclen?
 • Hoe kun je ervoor zorgen dat werknemers meer energie willen besparen?
 • Hoe kunnen we het contact tussen vluchtelingen en burgers vergroten?
 • Hoe kunnen we een innovatieve aanpak op een traditioneel ingestelde markt promoten?

Praktische informatie

Graag zetten wij een aantal praktische zaken voor u op een rijtje. Bijvoorbeeld de voorwaarden voor deelname:

 • De opdrachtgever heeft een maatschappelijk vraagstuk dat betrekking heeft op de organisatie en geschikt is voor verder onderzoek.
 • In groepjes van 2-4 studenten werken tweedejaars bachelorstudenten gedurende 20 weken aan een project (1 februari - 1 juli).
 • Studenten krijgen één begeleider vanuit UCF en één begeleider vanuit de opdrachtgever.
 • Studenten werken iedere week minstens een halve dag gezamenlijk aan het project binnen onderwijstijd, in aanvulling op verdere tijd die aan het project wordt besteed.
 • Op de Living Lab Conference presenteren studenten resultaten (laatste week juni, Leeuwarden).

Studenten besteden gemiddeld 250 uur aan het project. De geschatte tijdsinvestering voor een opdrachtgever bedraagt gemiddeld 2 uur per week voor de begeleiding.

Er zijn voor de opdrachtgever geen kosten verbonden aan deelname. Indien van toepassing vragen wij wel om de reiskosten van en naar Leeuwarden te vergoeden.Laatst gewijzigd:26 juni 2019 14:00

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...