Skip to ContentSkip to Navigation
Campus Fryslân

Jaarverslag 2018 gepubliceerd

27 mei 2019

Het Jaarverslag 2018 is onlangs gepubliceerd. Hierin blikken we terug op het afgelopen jaar.

”In 2018 is met man en macht gewerkt aan de renovatie van de Beurs. De renovatie is een krachtig samenspel van experts gebleken met een verbluffend resultaat. Vol trots betrekken we in 2019 dit oude en tegelijkertijd nieuwe onderkomen van waaruit wij graag samen met u verder werken aan universitair onderwijs, onderzoek en prikkelende publieksevenementen in Friesland.
Een ieder die afgelopen jaar heeft meegewerkt aan de verdere opbouw van Campus Fryslân als nieuwe, interdisciplinaire faculteit van de RUG in de regio willen we hartelijk dankzeggen.”

Laatst gewijzigd:27 mei 2019 16:04

Meer nieuws

 • 17 januari 2020

  Weinig onvrede over AZC's, veel onvrede over de overheid

  Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben van 2016 tot 2019 meningen over asielzoekers onderzocht in een representatieve steekproef van meer dan 1.200 Nederlanders, in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum...

 • 15 januari 2020

  Sterkste stijging gemeentelijke woonlasten sinds 2007

  De gemeentelijke woonlasten stijgen dit jaar aanzienlijk sterker dan de inflatie. Huurders betalen 5,1 procent meer, eigenaar-bewoners 4,3 procent. De afvalstoffenheffing stijgt met 5,9 procent sterk doordat veel gemeenten nu pas de verhoging van een...

 • 13 januari 2020

  RUG neemt maatregelen na onderzoek financiering NOHA-programma

  Naar aanleiding van het onderzoek naar de financiering van het NOHA-programma heeft het College van Bestuur arbeidsrechtelijke maatregelen genomen tegen de betrokken medewerkers. De geconstateerde feiten zijn ernstig. De maatregelen variëren van ontslag...