Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Centre for Sustainable Entrepreneurship

Week van de Brede Welvaart

24 november 2020

In de week van 26 tot en met 30 oktober vond de Week van de Brede Welvaart plaats. Gedurende een week verdiepten deelnemers zich in het thema ‘brede welvaart’.

De online bijeenkomsten werden inhoudelijk ondersteund door Campus Fryslân en Provincie Fryslân. Vanuit Campus Fryslân heeft Dr. Emma Folmer, assistant professor Sustainable Entrepreneurship, een bijdrage geleverd. Samen met Kees Klomp, lector betekeniseconomie, sprak zij over hoe de betekeniseconomie kan bijdragen aan de brede welvaart. 'Het onderwerp sociaal ondernemerschap past heel goed in het verhaal over brede welvaart. Sociaal ondernemen gaat immers over het gelijktijdig nastreven van economische welvaart en positieve sociale impact. Het format van de bijeenkomst zorgde ervoor dat deelnemers actief konden bijdragen aan de discussie. Hierdoor kreeg ik als spreker direct een idee van wat mensen denken over sociaal ondernemerschap en in welke mate ze hier bijvoorbeeld zelf mee bezig zijn', aldus Folmer.

Deelnemers hadden een actieve binnen de lezing. Aan de hand van een canvas inventariseerden zij de kansen en bedreigingen voor een economie gebaseerd op duurzaamheid en betekenisgeving. Kijk de lezing terug

Vind hier een overzicht van alle lezingen

Laatst gewijzigd:24 november 2020 14:21

Meer nieuws

 • 12 mei 2022

  KNAW benoemt twee hoogleraren RUG tot lid

  Maria Loi en Dirk Slotboom van de Faculteit Science and Engineering zijn door de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) benoemd tot lid.

 • 15 maart 2022

  Vici-beurzen voor drie RUG-onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan drie RUG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1.5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. J.W. Romeijn, prof. dr. S. Hoekstra en prof. dr. K.I. Caputi kunnen hiermee...

 • 20 december 2021

  Bevlogen bekeerling predikt duurzaam ondernemen

  Duurzame ondernemers de hand reiken, daar is het Gjalt de Jong om te doen. Hij ziet de universiteit als regisseur van vernieuwing. Een onafhankelijke scheidsrechter die de omslag naar een circulaire economie kan versnellen. Daartoe moest hij eerst...