Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Centre for Sustainable Entrepreneurship

Week van de Brede Welvaart

24 november 2020

In de week van 26 tot en met 30 oktober vond de Week van de Brede Welvaart plaats. Gedurende een week verdiepten deelnemers zich in het thema ‘brede welvaart’.

De online bijeenkomsten werden inhoudelijk ondersteund door Campus Fryslân en Provincie Fryslân. Vanuit Campus Fryslân heeft Dr. Emma Folmer, assistant professor Sustainable Entrepreneurship, een bijdrage geleverd. Samen met Kees Klomp, lector betekeniseconomie, sprak zij over hoe de betekeniseconomie kan bijdragen aan de brede welvaart. 'Het onderwerp sociaal ondernemerschap past heel goed in het verhaal over brede welvaart. Sociaal ondernemen gaat immers over het gelijktijdig nastreven van economische welvaart en positieve sociale impact. Het format van de bijeenkomst zorgde ervoor dat deelnemers actief konden bijdragen aan de discussie. Hierdoor kreeg ik als spreker direct een idee van wat mensen denken over sociaal ondernemerschap en in welke mate ze hier bijvoorbeeld zelf mee bezig zijn', aldus Folmer.

Deelnemers hadden een actieve binnen de lezing. Aan de hand van een canvas inventariseerden zij de kansen en bedreigingen voor een economie gebaseerd op duurzaamheid en betekenisgeving.

Vind hier een overzicht van alle lezingen

Laatst gewijzigd:26 augustus 2022 13:03

Meer nieuws