Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Centre for Sustainable Entrepreneurship

Week van de Brede Welvaart

24 november 2020

In de week van 26 tot en met 30 oktober vond de Week van de Brede Welvaart plaats. Gedurende een week verdiepten deelnemers zich in het thema ‘brede welvaart’.

De online bijeenkomsten werden inhoudelijk ondersteund door Campus Fryslân en Provincie Fryslân. Vanuit Campus Fryslân heeft Dr. Emma Folmer, assistant professor Sustainable Entrepreneurship, een bijdrage geleverd. Samen met Kees Klomp, lector betekeniseconomie, sprak zij over hoe de betekeniseconomie kan bijdragen aan de brede welvaart. 'Het onderwerp sociaal ondernemerschap past heel goed in het verhaal over brede welvaart. Sociaal ondernemen gaat immers over het gelijktijdig nastreven van economische welvaart en positieve sociale impact. Het format van de bijeenkomst zorgde ervoor dat deelnemers actief konden bijdragen aan de discussie. Hierdoor kreeg ik als spreker direct een idee van wat mensen denken over sociaal ondernemerschap en in welke mate ze hier bijvoorbeeld zelf mee bezig zijn', aldus Folmer.

Deelnemers hadden een actieve binnen de lezing. Aan de hand van een canvas inventariseerden zij de kansen en bedreigingen voor een economie gebaseerd op duurzaamheid en betekenisgeving. Kijk de lezing terug

Vind hier een overzicht van alle lezingen

Laatst gewijzigd:24 november 2020 14:21

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...