Skip to ContentSkip to Navigation
About us Campus Fryslân Centre for Sustainable Entrepreneurship

Week van de Brede Welvaart

24 november 2020

In de week van 26 tot en met 30 oktober vond de Week van de Brede Welvaart plaats. Gedurende een week verdiepten deelnemers zich in het thema ‘brede welvaart’.

De online bijeenkomsten werden inhoudelijk ondersteund door Campus Fryslân en Provincie Fryslân. Vanuit Campus Fryslân heeft Dr. Emma Folmer, assistant professor Sustainable Entrepreneurship, een bijdrage geleverd. Samen met Kees Klomp, lector betekeniseconomie, sprak zij over hoe de betekeniseconomie kan bijdragen aan de brede welvaart. 'Het onderwerp sociaal ondernemerschap past heel goed in het verhaal over brede welvaart. Sociaal ondernemen gaat immers over het gelijktijdig nastreven van economische welvaart en positieve sociale impact. Het format van de bijeenkomst zorgde ervoor dat deelnemers actief konden bijdragen aan de discussie. Hierdoor kreeg ik als spreker direct een idee van wat mensen denken over sociaal ondernemerschap en in welke mate ze hier bijvoorbeeld zelf mee bezig zijn', aldus Folmer.

Deelnemers hadden een actieve binnen de lezing. Aan de hand van een canvas inventariseerden zij de kansen en bedreigingen voor een economie gebaseerd op duurzaamheid en betekenisgeving. Kijk de lezing terug

Vind hier een overzicht van alle lezingen

Laatst gewijzigd:24 november 2020 14:21

Meer nieuws

 • 10 december 2020

  Aletta Jacobsleerstoelen: 15 vrouwelijke hoogleraren aangesteld

  Op Internationale Vrouwendag dit voorjaar kondigde rector magnificus Cisca Wijmenga aan dat de RUG vijftien leerstoelen creëert voor vrouwelijke hoogleraren; de Aletta Jacobsleerstoelen. Vijftien hoogleraren zullen binnenkort starten. De RUG is nu...

 • 03 december 2020

  Eredoctoraat RUG voor Feike Sijbesma

  De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) verleent op vrijdag 22 januari 2021 een eredoctoraat aan Feike Sijbesma. De voormalige CEO van DSM ontvangt het eredoctoraat uit handen van Rector Magnificus Cisca Wijmenga tijdens de speciale Nobellaureaten...

 • 01 december 2020

  Integratie van nieuwkomers staat bijna stil

  De lockdown in maart 2020 was voor iedereen in Nederland moeilijk, maar zeker ook voor nieuwkomers: zij hadden 50% minder contacten dan daarvoor. Het gevolg is dat ze zich eenzamer voelen en hun integratie in de samenleving op dit moment bijna...