Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Executive Health Education

Sprekers Kennis- en Netwerkevent Health 2024

Diverse sprekers uit zowel de health leergangen van UGBS als het zorgdomein zullen hun kennis vanuit de bedrijfskundige wetenschap en jarenlange werkervaring delen. Zie hieronder de lijst van sprekers en hun achtergronden.

Paul van der Wijk
Paul van der Wijk

Paul van der Wijk (dagvoorzitter)

Paul van der Wijk (57) heeft een lange carrière in de publieke sector. Hij promoveerde op kosten-effectiviteitsvraagstukken in cure en care. Later werkte hij voor zorgverzekeraars (Menzis en Achmea) en maakte vervolgens de overstap naar de ziekenhuiszorg: hij stond aan de basis van de fusie van de OZG, was bestuurder in het Martini Ziekenhuis, bij Kentalis, de Hanzehogeschool en de laatste jaren voorzitter van de Raad van Bestuur van het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen. Sinds eind 2022 is hij werkzaam als toezichthouder in de revalidatiezorg, de jeugdzorg, het sociaal domein en de VVT. Verder is hij kwartiermaker voor bovenregionale Noordnederlandse samenwerking bij de implementatie van het Integrale Zorgakkoord en Practice Fellow & Programmadirecteur Executive MBA Health bij de Business School van de RuG. Daarbij begeleidt hij mensen die in de zorg een volgende stap willen maken in hun carrière. In zijn ogen is de komende jaren meer nodig dan alleen het jarenlang geprogageerde doelmatigheidsdenken. Bij uitvoering van het Integraal Zorg Akkoord zijn aanpassingen in het systeem onontkoombaar: “zonder transitie, geen transformatie”


dr. Jac. (Sjaak) Wijma Sjaak Wijma (1958)

Sjaak studeerde medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen en koos voor de specialisatie obstetrie & gynaecologie. Van 1993 tot 2016 werkte hij als gynaecoloog in het Martiniziekenhuis te Groningen. Naast zijn specialisme bekleedde hij verschillende bestuurlijke functies, onder meer als voorzitter bij de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG), als voorzitter van de stuurgroep Zorgevaluatie van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en als voorzitter van het samenwerkingsverband Medisch Specialisten Martiniziekenhuis. Ook was hij als plaatsvervangend opleider intensief betrokken bij de opleidingen binnen het ziekenhuis. Sjaak Wijma is sinds 2016 lid van de Raad van Bestuur van Zorginstituut Nederland en werd daar op 1 november 2018 benoemd tot voorzitter. Zijn drijfveer om samen met de sector de effectiviteit en kwaliteit van de zorg voor patiënten te verbeteren vormt de rode draad in zijn loopbaan.


Johan Brongers - Bestuurder Tintengroep

Tintengroep is een maatschappelijke onderneming die zich inzet om de eigen kracht en talenten van de inwoners van Groningen, Drenthe, Friesland, Overijssel en Flevoland te versterken. Zij bestaat uit 18 verschillende werkorganisaties en een bedrijfsbureau. Tintengroep heeft ongeveer 800 werknemers in dienst en een omzet van ca. 60 miljoen euro. Het is één van de grootste maatschappelijke organisaties in haar regio. De ambities liggen hoog en om hoge kwaliteit te kunnen leveren investeren zij veel in opleiding van professionals en het verbinden van kennis en expertise tussen mensen en organisaties op het gebied van sociaal werk.

Begonnen als opbouwerker in Zwartemeer, verdiende Johan zijn strepen al vroeg in zijn carrière. In 1992, na 10 jaar werken in de Veenkoloniën, werd hij directeur van een maatschappelijke werkorganisatie die uitgroeide tot Tintengroep. Johan zet zich met veel passie in voor overerfbare armoede in de regio en is daarnaast intensief betrokken bij regio-initiatieven rondom het Integraal Zorg Akkoord en bij brede welvaart vanuit de Regiodeal Zuid-Oost Drenthe. Als voorzitter van de commissie Arbeidszaken van Sociaal Werk Nederland zet Johan zich in voor toekomstbestendige arbeidsvoorwaarden in de sector.

Laatst gewijzigd:08 februari 2024 12:29