Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Boardroom Dynamics

“Boeiende theorie en waardevolle praktijkcases”

Patrick Bramer, deelnemer 2022
Patrick Bramer, deelnemer 2022

‘Dankzij mijn deelname aan de leerzame en plezierige leergang Boardroom Dynamics doorgrond ik nu beter de algehele dynamiek en afhankelijkheden in de relatie tussen bestuurder en toezichthouder. De theorie was boeiend en droeg bij aan algemene inzichten, maar nog waardevoller vond ik de praktijkcases. Het stimuleerde mij in mijn rol als bestuurder en maakte me enthousiast om me nader te verdiepen in de rol van toezicht op besluitvorming binnen bedrijven en organisaties. Daarnaast was de dynamiek in de groep goed: spiegelen met bestuurders en gelijkgestemden geeft houvast en inzicht. Verder vond ik de overall organisatie en stimulerende begeleiding plezierig en de faciliteiten en verzorging top.

Een interessant onderwerp in de leergang was bijvoorbeeld transparantie in de relatie tussen RvC en bestuurder en hoe dit bijdraagt aan het vertrouwen dat nodig is voor een goed functionerende governance. Rolvastheid is van belang, maar tegelijkertijd moet je niet dogmatisch zijn. Een RvC moet (on)gevraagd advies kunnen geven, en informatie van binnen en buiten de organisatie kunnen ophalen. Verhelderend vond ik het inzicht dat een RvC enerzijds volledig afhankelijk is van de informatie, eerlijkheid, oordeelsvorming en overtuigingskracht van de bestuurder, en tegelijkertijd dat een bestuurder alleen effectief kan zijn bij een goede vertrouwensrelatie met de RvC. Voor impactvolle besluiten is tenslotte instemming nodig.

Omgaan met risico’s en onzekerheden vond ik eveneens een erg boeiend onderwerp. Het belang van voldoende weerstandsvermogen, op de balans en in de exploitatie, versterken het ondernemerschap van de organisatie. Tegen een stootje kunnen om uiteenlopende scenario’s te kunnen opvangen, maakt je uiteindelijk ondernemender en vergroot je mogelijkheid om op risico’s te kunnen nemen en erop te anticiperen.

Tot slot leerden we dat er zeker ook schaduwkanten aan het toezichthouderschap kleven: de verantwoordelijkheid wanneer een organisatie onder druk staat kan zwaar en tijdrovend zijn. In goede tijden kan een commissariaat een plezierige nevenfunctie zijn, maar in pittiger tijden een zware impact hebben. En hoe voorkom je in goede tijden dat slechte tijden niet ontstaan? Daarover werden we als groep aan het denken gezet.’

Patrick Bramer
Algemeen Directeur LTO Bedrijven

Deelnemer 2022

Laatst gewijzigd:20 februari 2023 13:03