Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive programma's Boardroom Dynamics

Governance Programma: Boardroom Dynamics

Boardroom Dynamics

Voor ervaren toezichthouders en bestuurders die de dynamiek in hun Raad willen doorgronden en beïnvloeden

Goed bestuur en effectief toezicht hangen sterk samen met de dynamiek en de cultuur in de bestuurskamer. Niet voor niets is er veel aandacht voor deze meer psychologische aspecten van toezicht in Raden van Bestuur, Toezicht en Commissarissen. Wilt u deze dynamiek leren herkennen, begrijpen en optimaliseren? Wilt u bovendien ontdekken wat uw eigen rol hierin is?

U krijgt antwoord op deze vragen in het Governance Programma Boardroom Dynamics van de University of Groningen Business School, in samenwerking met BeljonWesterterp en BoardResearch.

  • Start: 11 september 2024
  • Duur: 4,5 dag
  • Locatie: Kasteel De Vanenburg te Putten
  • Taal: Nederlands
  • Investering: € 7.250

U, uw organisatie en uw omgeving

In deze governance opleiding leert u van experts uit de wetenschap en van ervaren toezichthouders/bestuurders uit de praktijk hoe bestuurlijke verhoudingen en samenwerkingsvormen van invloed zijn op besluitvormingsprocessen. Dit gebeurt op drie niveaus: vanuit het niveau van uw organisatie, van de omgeving waarin uw organisatie opereert, en vanuit uzelf als individu. Daarnaast treedt u toe tot een waardevol netwerk van toezichthouders en bestuurders uit diverse organisaties.

Editie 2024

  • Dag 1: Sociale beïnvloedingsprocessen | woensdag 11 september
  • Dag 2: Cultuur en gedragsverandering | donderdag 12 september
  • Dag 3: Leiderschap en innovatie | woensdag 30 oktober
  • Dag 4: Contextuele invloeden | donderdag 31 oktober
  • Dag 5: Persoonlijk leiderschap | donderdag 28 november


Video: Deelnemers en kerndocent prof. Floor Rink over het programma:

Laatst gewijzigd:25 april 2024 17:54