Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive Master of Finance and Control

Programma

Programmakenmerken

Locatie
Groningen
Duur
2 jaar, deeltijd
Start
september en maart
Studielast
1 collegedag (iedere vrijdag), 1 dag zelfstudie
Titels na behalen diploma
  • EMFC
  • Recht op inschrijving VRC-register. Daarna mag u de RC-titel voeren

Programmainhoud

  • Financieel-economische vakken

De vakgebieden management accounting & control, financieel management en externe verslaggeving vormen de ruggengraat van de EMFC. Deze zijn nauw verbonden met de primaire taak van de controller: de kern van uw vak is kennis hebben van de financiële en niet-financiële informatie (zoals duurzaamheidsprestaties) die cruciaal is in de besluitvorming en in de ontwikkeling en implementatie van strategie.

  • Organisatiekundige vakken

Met de organisatiekundige vakken neemt u plaats aan de directietafel. U leert uw kennis over systemen en control in te bedden in de organisatie en haar eigen cultuur. U werkt constructief aan een strategische analyse en een toekomstperspectief, waarbij maatschappelijk verntwoord ondernemen de basis is. U leert in verschillende (internationale) situaties uzelf te positioneren in verschillende typen gesprekken. Ook verkent u ethische grenzen en leert u deze te herkennen in uw werkzaamheden als (concern)controller.

  • IT en Data Analytics vakken

Als controller bent u betrokken bij de kwaliteit van de informatie bij de besluitvorming van het management. Hoe kunnen de strategische doelen van een organisatie afgestemd worden met de inzet van ICT? Hoe moet de ICT-voorziening worden bestuurd en de ICT-organisatie gemanaged?

In de opleiding wordt er gekeken naar zowel de inrichting als de verbetering van (kwaliteits)systemen. Daarbij is volop aandacht voor actuele ontwikkelingen in dit snel veranderende vakgebied, zoals voor big data en data analysis.

  • Juridische vakken

We besteden aandacht aan het ondernemingsrecht: daarin diepen we uit wat de invloed van het ondernemingsrecht is op het ondernemingsbeleid. Wat zijn de rechten en plichten van de onderneming ten aanzien van interne en externe stakeholders, met inachtneming van de Sustainable Development Goals.

Ook wordt de positie van aandeelhouders, bestuur, commissarissen, ondernemingsraden en hun onderlinge verhoudingen uitgewerkt. Tevens verdiept u uw kennis en inzichten over hoe de onderneming invulling geeft aan haar belastingplicht, nationaal en internationaal, en hoe ze de belastingdruk kan verminderen.

  • Controllership en soft skills

Communicatieve, leiderschaps- en onderzoeksvaardigheden zijn erg belangrijk voor uw effectiviteit als controller. De ontwikkeling van deze competenties is gebaat bij zelfkennis, reflectie, intervisie, training en ervaring – aspecten die zijn samengebracht in het vak Controllership, dat als rode draad door de 2 jaar van de opleiding heen loopt. U gaat praktisch aan aan de slag met thema's als effectief communiceren, weerstand wegnemen, inspirerend presenteren en groepsdynamiek.

  • Afstudeeropdracht

De afstudeeropdracht bestaat uit het verrichten van een wetenschappelijk verantwoord, praktijkgericht onderzoek. U richt zich op de oplossing van een concreet praktisch probleem, doorgaans binnen uw eigen organisatie. Na afloop dient u dit onderzoek te verdedigen.


Prof.dr. Pieter Jansen, programmadirecteur

Professor Pieter Jansen

‘Een bijzondere dynamiek waarin iedereen van iedereen leert’'

'Cijfers zijn alleen boeiend in de context van hun toepassing; in de vertaalslag die je maakt naar strategie en bedrijfsvoering. Dáár bereiden wij jaarlijks een selecte groep gemotiveerde mensen met relevante werkervaring op voor.'

» lees meer


Meer informatie

Laatst gewijzigd:10 mei 2024 12:57