Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive masters Executive Master of Finance and Control

Aanmelding, toelating en kosten

Samen uw opties bespreken?

U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek met een van de leden van het opleidingsmanagement. In dit gesprek lichten wij de opleiding nader toe en verkennen we – samen met u – hoe deze aan uw professionele ontwikkeling zal bijdragen. Daarnaast verstrekken we informatie over de aanmeldings- en toelatingsprocedure en eventuele deficiënties.


Hoe kunt u zich aanmelden voor de opleiding?

Na afloop van het kennismakingsgesprek en bij een positief advies ontvangt u een formulier waarmee u zich kunt aanmelden. Wij vragen u de volgende documenten bij te sluiten:

 • kopieën van behaalde diploma’s, vakkenoverzicht en toegekende cijfers
 • curriculum vitae

Toelatingseisen

U bekleedt een financiële functie (bij voorkeur als controller) en u beschikt over een academisch werk- en denkniveau. U heeft dit academische werk- en denkniveau ontwikkeld door:

 • de afronding van een wetenschappelijke master-opleiding aan een Nederlandse universiteit of een opleiding aan niet-Nederlandse met een daarmee vergelijkbaar niveau;
 • het opdoen van twee jaar werkervaring in voor controlling relevante functies na afronding van de eerdergenoemde opleiding.

Indien u geen wetenschappelijke master-opleiding heeft afgerond, kunt u toelaatbaar zijn, mits u door een combinatie van opleiding en relevante ervaring een academisch werk- en denkniveau heeft ontwikkeld. Hierbij geldt dat u aan alle onderstaande voorwaarden moet voldoen:

 • u heeft zowel een afgeronde bacheloropleiding als een afgeronde, voor controlling relevante, post-HBO-opleiding (bijvoorbeeld de opleiding tot Accountant Administratie Consulent of HOFAM);
 • u heeft minimaal 5 jaar werkervaring;
 • u bekleedt een functie op academisch niveau;
 • u volgt de deficiëntiecursus Methodologie.

Iedereen die wordt toegelaten tot de EMFC dient te beschikken over basiskennis op voor controllersbelangrijke vakgebieden. Voor kandidaten die bepaalde basiskennis missen worden deficiëntiecursussen georganiseerd.


Kosten

 • Het collegegeld voor de 2-jarige EMFC bedraagt in totaal € 23.900. De facturering hiervan vindt plaats in 2 delen van € 11.950 (voordelig wanneer uw werkgever betaalt vanwege de aftrekbaarheid van studiekosten voor de belasting). Dit bedrag is inclusief syllabi en begeleiding van de afstudeeropdracht.
 • Reis- en excursiekosten en studiekosten zijn niet in dit bedrag inbegrepen. Voor deze kostenposten moet u rekening houden met een extra totaalbedrag van ongeveer € 1.000.
 • Als uw uitgangssituatie vergt dat u één of meerdere delen van het deficiëntietraject volgt, brengen wij die apart in rekening. Per onderdeel geldt een prijs van € 480.


Hoe financier ik mijn opleiding?

Klik hier voor de verschillende opties.


Meer informatie

Laatst gewijzigd:22 maart 2023 16:33