Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive MBA Sustainable Business Models

Waarom deze Executive MBA?

De Executive MBA Sustainable Business Models biedt professionals en managers een beter begrip van de aanjagers van verandering en van de voorwaarden voor duurzame transformatie. Het programma brengt nieuwe kennis en vaardigheden om succesvolle strategieën te ontwikkelen voor for-profit en non-profit organisaties.

Wat het programma voor u kan betekenen:

Leiderschapsvaardigheden voor uw volgende carrièrestap

Met deze MBA doet u ervaring en inzichten op om uzelf verder te ontwikkelen en uw organisatie of team naar een hoger niveau te leiden. U leert te anticiperen op relevante maatschappelijke uitdagingen ten aanzien van onder meer klimaat, energie, data, digitalisering, gelijkheid en personeel en verwerft de kennis en vaardigheden om de transitie van oud naar nieuw mogelijk te maken en zo bij te dragen aan de duurzaamheid van systemen, organisaties en medewerkers.

U volgt parallel aan het programma een leiderschapstraject met een persoonlijke coach en ziet daarom direct resultaat in uw dagelijkse praktijk. Een assessment van uw persoonlijke ontwikkeling en het trainen van uw management- en leiderschapskwaliteiten helpen u om uw managementeffectiviteit verder te verbeteren.

De vraag naar duurzame transformaties zal steeds dwingender worden en toenemende impact hebben op uw organisatie. Door uw vaardigheden als manager op dit gebied aan te scherpen en door te leren om effectieve strategieën te implementeren gericht op duurzame waarde-creatie, vormt deze MBA een grote aanwinst voor uw carrière.

Titel van een gerenommeerde universiteit

Vooraanstaande onderzoekers en gerenommeerde ondernemers en bestuurders laten aan de hand van de theorie en praktijk zien wat wel en wat niet werkt.

De Nederlandse (NVAO) en internationale (AACSB, EQUIS) accreditaties van het programma garanderen u een waardevolle MSc titel. De Groningen Business School (UGBS) scoort consequent hoog op de internationale universiteitsranglijst en behoort tot de 1% van business schools wereldwijd met zowel een AACSB als EQUIS accreditatie.

Multidisciplinaire en multi-stakehoder aanpak met relevante praktische kennis

De unieke multidisciplinaire, multi-stakeholder aanpak van het programma is gericht op het realiseren van verandering en op het maken van verbindingen - tussen verschillende vakgebieden en tussen stakeholders – om echte impact te hebben in uw dagelijkse praktijk.

Om echte impact te realiseren moet er verder gekeken worden dan alleen de eigen organisatie. Er moet nagedacht worden welke stakeholders relevant zijn en wat zij nodig hebben om de stap te maken naar duurzaamheid. Via verschillende perspectieven wordt het probleem beter begrepen, en inzichtelijk wat mogelijke oplossingen zijn. Door slimmer samen te werken - bijvoorbeeld door datadeling en sturing op nieuwe waarden - kunnen barrières weggenomen worden die alleen niet weggenomen kunnen worden.

Tijdens de integratieprojecten (het afsluitende vak in elk trimester) kunt u aan de slag met een concrete casus uit uw eigen organisatie, zodat u de kennis direct kunt toepassen. De toepassing van het geleerde staat centraal bij deze praktijk georiënteerde projecten.

Parttime en blended programma voor professionals

Deelnemers zijn verzekerd van een persoonlijke aanpak in een kleinschalige setting door betrokken docenten. Het programma wordt in blended vorm aangeboden, afwisselend online en op locatie. De lesmethode is case-gestuurd, met relevante cases en voorbeelden uit uw eigen werkpraktijk. Aansprekende ondernemers en bestuurders delen aan de hand van zelfingebrachte use cases hun belangrijkste inzichten en lessen. De parttime opzet maakt het mogelijk om de executive MBA te combineren met een veeleisende baan.

Inspirerende locatiebezoeken en netwerkmogelijkheden

Het programma biedt u tal van mogelijkheden om te netwerken en te leren van gelijkgestemde professionals. U krijgt de kans om uw netwerk uit te breiden en te leren van, geïnspireerd worden door en te debatteren met medestudenten, wetenschappers, ondernemers en bestuurders.

Tijdens de opleiding worden enkele bezoeken aan inspirerende (inter)nationale locaties gebracht, onder meer tijdens de studiereizen om inspiratie op te doen van best-practices. Tevens zullen er (virtuele) bedrijfsbezoeken gebracht worden om uit eerste hand te horen hoe de transitie vormgegeven en gerealiseerd wordt.

David Langley
"De toonaangevende bedrijven van de toekomst zijn diegenen die nú het voortouw nemen op het gebied van duurzaamheid. Bij het ontwikkelen van betekenisvolle relaties met uw klanten is het belangrijk om te laten zien hoe u samen met hen bijdraagt aan een betere wereld."

Prof. dr. David Langley, docent in de opleiding en expert op het gebied van internet, innovatie en strategie


Op zoek naar een kort programma over duurzaamheid en business?
Laatst gewijzigd:05 april 2024 13:11