Skip to ContentSkip to Navigation

University of Groningen Business School

Lifelong learning
Executive masters Executive MBA Sustainable Business Models

Docenten

In de opleiding wordt aan de hand van business cases de toepasbaarheid van theorie bepaald en gekeken welke lessen er getrokken kunnen worden uit de praktijkvoorbeelden. Daartoe bespreken ervaringsdeskundigen van vooraanstaande organisaties hun cases en best practices en scheppen vooraanstaande academici het theoretische kader en brengen zij de laatste kennis in op het gebied van duurzaamheid.

Een selectie:

Thijs Broekhuizen

Dr. Thijs Broekhuizen is programmadirecteur en docent bij de opleiding. Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan de Rijksuniversiteit en vervult daarnaast ook de rol van wetenschappelijk directeur van de business school (UGBS). Hij is gespecialiseerd in innovatie, digitale transformaties en (duurzame) verdienmodellen.

David Langley

Prof. dr. David Langley is docent bij de opleiding. Hij is als professor Internet, Innovation and Strategy verbonden aan de Rijksuniversiteit, en werkt daarnaast bij TNO Business Strategy. Hij heeft veel ervaring met grootschalige veranderprojecten bij for-profit en non-profit organisaties.

Janka Stoker

Prof. dr. Janka Stoker is docent bij de opleiding. Zij is professor Leadership and Organizational Change bij de Rijksuniversiteit en directeur van het expertisecentrum “In the Lead”. Zij is expert op het gebied van leiderschapsvraagstukken binnen organisaties, leiderschapsontwikkeling en organisatieverandering.

Harry Garretsen

Prof. dr. Harry Garretsen is docent bij de opleiding. Hij is als professor International Economics & Business verbonden aan de Rijksuniversiteit en tevens directeur van het expertisecentrum “In the Lead”. Harry heeft samen met Janka het boek “Goede leiders zweven niet. De fundamenten van effectief leiderschap in organisaties en de maatschappij” geschreven.

Matthijs Bierman

Matthijs Bierman is gastdocent bij de opleiding. Hij is momenteel zakelijk mediator en bekleedt verschillende toezichthoudende functies. Hij werkte hiervoor 24 jaar in verschillende landen voor Triodos Bank, waarvan de laatste 17 jaar als algemeen directeur van Triodos Bank Nederland. Volgens hem moet de top van elk bedrijf zich afvragen: ‘waar willen wij een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij?’.

Laatst gewijzigd:02 augustus 2022 14:57