Skip to ContentSkip to Navigation
University of Groningen Business School
Connecting for impact
Business School Executive masters Executive MBA Sustainable Business Models

Docenten

In de opleiding wordt aan de hand van business cases de toepasbaarheid van theorie bepaald en gekeken welke lessen er getrokken kunnen worden uit de praktijkvoorbeelden. Daartoe bespreken ervaringsdeskundigen van relevante organisaties hun cases en best practices en scheppen vooraanstaande academici het theoretische kader en brengen zij de laatste wetenschappelijke kennis in op het gebied van duurzaamheid.

Een selectie:

David Langley

Prof. dr. David Langley is programmadirecteur en docent bij de opleiding. Hij is als professor Digitale Transformatie en Strategie verbonden aan de Rijksuniversiteit, en werkt daarnaast bij TNO Business Strategy. Hij heeft veel ervaring met grootschalige veranderprojecten bij for-profit en non-profit organisaties.

Thijs Broekhuizen

Dr. Thijs Broekhuizen is opleidingsdirecteur en docent bij de opleiding. Hij is als universitair hoofddocent verbonden aan de Rijksuniversiteit en vervult daarnaast ook de rol van wetenschappelijk directeur van de business school (UGBS). Hij is gespecialiseerd in innovatie, digitale transformaties en (duurzame) verdienmodellen.

Janka Stoker

Prof. dr. Janka Stoker is docent bij de opleiding. Zij is professor Leadership and Organizational Change bij de Rijksuniversiteit en directeur van het expertisecentrum “In the Lead”. Zij is expert op het gebied van leiderschapsvraagstukken binnen organisaties, leiderschapsontwikkeling en organisatieverandering.

Harry Garretsen

Prof. dr. Harry Garretsen is docent bij de opleiding. Hij is als professor International Economics & Business verbonden aan de Rijksuniversiteit en tevens directeur van het expertisecentrum “In the Lead”. Harry heeft samen met Janka het boek “Goede leiders zweven niet. De fundamenten van effectief leiderschap in organisaties en de maatschappij” geschreven.

Peter Verhoef

Peter Verhoef is gastdocent bij de opleiding, hoogleraar Marketing en decaan Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Rijksuniversiteit Groningen. Hij is expert op het gebied van Marketing, Retailing, Sustainable Behavior en Big Data.

emma folmer

Emma Folmer is assistant professor sustainable entrepreneurship bij de Campus Fryslân van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doet onderzoek naar ondernemerschap en in het bijzonder sociaal ondernemerschap. Belangrijke onderwerpen in dit domein zijn succesfactoren voor sociaal ondernemen alsook de (lokale) impact die ermee gecreëerd kan worden.

jaap wieringa

Jaap Wieringa is hoogeraar Onderzoeksmethoden in de Bedrijfskunde aan de RUG en expert op het gebied van onder andere data science en marketing analytics.

joost bosma

Joost Bosma is consultant op het gebied van waardecreatie ESG. Hij heeft veel ervaring op het gebied van meetbaar maken en besturen van integrale waardecreatie.


Op zoek naar een kort programma over duurzaamheid en business?
Laatst gewijzigd:02 mei 2024 13:51