Skip to ContentSkip to Navigation
AlumniSupport research and educationScholarships and awardsGroningen Scientific Excursion Foundation (GNEV)

Geschiedenis

De Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging (GNEV) werd opgericht in het jaar 1918, vlak na de eerste wereldoorlog. Op 9 september 2014 werd de vereniging omgezet in een stichting met de naam Stichting Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging (GNEV)

De GNEV steunt binnenlandse excursies van studenten uit alle onderdelen van de Faculty of Science and Engineering (voorheen de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen). Deze excursies dragen immers onder meer bij tot de bevordering van de wetenschappelijke ontwikkeling der studenten en tot vergroting van hun inzicht in het functioneren van para-universitaire laboratoria en van de industrie. Elk jaar worden ruim 60 van dergelijke excursies door de GNEV gesubsidieerd.

Collega WP, word begunstiger van de GNEV !
word lid van de GNEV
2018 | 100 jaar

De rente van het kleine kapitaal waarover de vereniging beschikt is niet toereikend om bovenstaand doel op een bevredigende wijze te bereiken. Daarom worden alle docenten, onderzoekers en promovendi van de Faculty of Science and Engineering uitgenodigd om de stichting met het bescheiden bedrag van € 15 (of meer) per jaar te steunen.

Aanmelding

U kunt een e-mailbericht naar het secretariaat sturen als u begunstiger wilt worden, of als u behoefte hebt aan meer informatie.

ANBI-status
ANBI

De Stichting Groninger Natuurwetenschappelijke Excursievereniging (GNEV) is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent onder meer dat uw bijdrage aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat schenkingen vrijgesteld zijn van erf- en schenkbelasting.

Laatst gewijzigd:11 juli 2019 13:09
printView this page in: English