Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni

Bijeenkomst Aduarderkring

Wanneer:ma 09-07-2018 18:00 - 21:30
Waar:De Allersmaborg, Allersmaweg 64 te Ezinge


Een alumnibijeenkomst op de Allersmaborg te Ezinge

Zo’n twintig kilometer boven Groningen, in het eeuwenoude open wierdenlandschap rond Ezinge, ligt de Allersmaborg. Wie als bezoeker de ophaalbrug overgaat van dit van oorsprong 15e eeuwse steenhuis, met erf, boomsingels, gracht en een koetshuis, waant zich in een andere wereld, weg van de hectiek van het dagelijkse leven. De ruimte om je heen geeft ruimte in het hoofd.

Op 9 juli ontmoetten bijna zestig oud-studenten van de Rijksuniversiteit Groningen elkaar op de borg voor een onderhoudend programma. Ze werden er welkom geheten door Sibrand Poppema, voorzitter van het College van Bestuur van de RUG en zelf oud-bewoner van de borg. Poppema haalde herinneringen op aan de tijd dat hij en zijn vrouw Joke ‘borgheer’ en ‘borgvrouw’ waren en vertelde over huidige ontwikkelingen aan de universiteit. Ook enkele van de aanwezige alumni hadden een oude band met de Allersmaborg bleek tijdens het diner dat plaats vond in de verschillende prachtige kamers. Zo had iemand als vakantiebaan er ooit nog bessen geplukt. Dergelijke herinneringen gingen naadloos over in vrolijke verhalen over de studietijd in Groningen.

Na het diner sprak emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis Henk van Veen over de rijke geschiedenis van de borg en over haar bewoners. Van zijn hand zal binnenkort een boek over de Allersmaborg verschijnen. De oudste delen van het huidige huis stammen uit de 15e of zelfs 14e eeuw, maar de plek werd waarschijnlijk al veel langer bewoond. Tot 1682 wonen er verschillende generaties Allersma, daarna is het lange tijd een buitenverblijf voor welgestelde Groningers, zoals De Marees van Swinderen. In de jaren 20 van de vorige eeuw raakt de borg in verval en dreigt bijna gesloopt te worden. Gelukkig redt landbouwer Olfert de Boer het van de ondergang. In de volgende jaren horen onder meer het kunstenaarsechtpaar Annie Vriezen en Martin Tissing tot de bewoners. Aansluitend aan de lezing was er een rondleiding door de borg. In 2005 verwierf de Rijksuniversiteit Groningen de borg voor de duur van 30 jaar in erfpacht.

De alumnibijeenkomst was een initiatief van de Aduarderkring, een groep alumni in de regio Groningen, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt en die gezamenlijk projecten aan onze universiteit ondersteunen. Maar ook alumni die zich niet hebben aangesloten bij de kring waren van harte welkom en kwamen gelukkig in grote getale.

Vind je het leuk om in de toekomst een bijeenkomst bij te wonen?

Om op de hoogte te worden gehouden over bijeenkomsten van de Aduarderkring kun je je via dit formulier aanmelden.

printView this page in: English