Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingOnderwijsOnderwijs- en examenregelingen (OER)

Modellen Onderwijs- en Examenregeling

Voor elke opleiding of groep van opleidingen wordt een OER vastgesteld. Hiertoe is door de afdeling ABJZ een aantal modellen opgesteld.

Op grond van artikel 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) stelt het faculteitsbestuur voor elke door die faculteit aangeboden opleiding of groep van opleidingen een Onderwijs- en Examenregeling vast, kortweg de OER genoemd. In de OER wordt ten minste een aantal in artikel 7.13 WHW genoemde onderwerpen nader bepaald en vastgelegd, zoals de eindtermen van een opleiding en de geldigheidsduur van behaalde tentamens. De OER wordt voorafgaand aan elk studiejaar opnieuw vastgesteld door het faculteitsbestuur en het bestuur is gerechtigd om hierbij wijzigingen in de OER aan te brengen. Ten aanzien van de vaststelling of wijziging van bepaalde onderwerpen in de OER is echter de voorafgaande instemming van de faculteitsraad vereist (artikel 9.38 van de WHW).

Modellen van Onderwijs- en Examenregelingen

Hieronder vindt u modellen van de Onderwijs- en Examenregelingen (in pdf) zoals opgesteld door de afdeling ABJZ. De modellen zijn bedoeld als format voor facultaire medewerkers betrokken bij het opstellen van een OER. De modellen kunnen als WORD-bestand worden opgevraagd bij de afdeling ABJZ.

Model OER Bacheloropleiding 2019-2020

Model OER Bacheloropleiding 2018-2019

Model OER Masteropleiding 2019-2020

Model OER Masteropleiding 2018-2019

Contact

Laatst gewijzigd:08 februari 2019 11:20
printView this page in: English