Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteitVertrouwenspersoon

Seksuele intimidatie, agressie en geweld

De RUG staat voor een goed en veilig werk- en studieklimaat, waarbij op respectvolle wijze met elkaar wordt omgaan en waarbij wederzijdse acceptatie en wederzijds vertrouwen belangrijke waarden zijn. Onder goede omgangsvormen wordt verstaan dat medewerkers rekening houden met de ander, luisteren naar elkaar en respect hebben voor verschillen met betrekking tot etnische of nationale herkomst, godsdienstige overtuiging, geslacht, seksuele voorkeur en handicap. Goede omgangsvormen hebben een positieve invloed op de samenwerking en daarmee op het werkplezier van medewerkers. Dat komt de gezondheid, professionaliteit en productiviteit van het werk weer ten goede. Leidinggevenden zijn zich bewust van hun voorbeeldrol en hun invloed op dit gebied. Van medewerkers wordt verwacht dat ze zich onthouden van iedere vorm van ongewenst gedrag, in het bijzonder van (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie. Op deze vormen van ongewenst gedrag is de Gedragscode (Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie (RUG), alsmede de Klachtenregeling (Seksuele) Intimidatie, Agressie, Geweld en Discriminatie (RUG) van toepassing

Laatst gewijzigd:07 december 2018 12:04
printView this page in: English