Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingIntegriteitVertrouwelijke informatie en Privacy

Vertrouwelijke informatie en Privacy

Vertrouwelijke Informatie

Een medewerker van de RUG heeft meestal toegang tot veel informatie, soms ook tot vertrouwelijke persoonsgegevens. Op iedere medewerker rust een plicht tot geheimhouding van hetgeen hem of haar uit hoofde van de functie ter kennis komt, op grond van artikel 1.16 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Deze verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband.

Privacy

Iedereen heeft recht op eerbiediging en bescherming van zijn of haar persoonlijke levenssfeer en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. De regels hiervoor zijn o.a. vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbeschermingvan de EU. Medewerkers en studenten hebben het recht te weten welke persoonsgegevens van hen voor welk doel door derden worden gebruikt. De universiteit heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld, die als onafhankelijk adviseur hierover kan worden geraadpleegd.

Laatst gewijzigd:07 december 2018 12:04
printView this page in: English