Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze organisatieWet- en regelgevingAlgemeenGedragscodes Nederlandse Universiteiten

Nevenwerkzaamheden RUG

Bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn afspraken gemaakt met hoogleraren en andere werknemers over het melden van nevenwerkzaamheden. Universitaire werknemers zijn op grond van artikel 1.14 van de cao verplicht hun nevenwerkzaamheden te melden. Voor onze universiteit is in aanvulling hierop een eigen uitvoeringsregeling nevenwerkzaamheden vastgesteld. Dat is de regeling Nevenwerkzaamheden RUG 2009.

Met de minister van Onderwijs zijn aanvullende afspraken gemaakt over de transparantie van nevenwerkzaamheden van hoogleraren. Als resultaat van deze afspraak zijn de nevenwerkzaamheden van hoogleraren terug te vinden op de individuele profielpagina van de hoogleraar zelf. De hoogleraar is zelf verantwoordelijk voor de actualiteit van de gegevens op deze profielpagina.

De Rijksuniversiteit Groningen neemt de transparantie van nevenwerkzaamheden uiterst serieus en heeft de afgelopen jaren het toezicht hierop verscherpt. Met enige regelmaat toetsen wij de Juistheid van de gegevens op de profielpagina. Daarnaast is het onderwerp nevenwerkzaamheden een vast onderdeel van de jaarlijkse resultaat & ontwikkelingsgesprekken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Human Resources, mevrouw N. van der Horn, n.van.der.horn@rug.nl, telefoon 050- 363 5307

Laatst gewijzigd:04 mei 2018 11:27
printOok beschikbaar in het: English