Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events RUG videos

Veni, Vidi, Vici-laureaten

Het Vernieuwingsimpulsprogramma is door NWO samen met KNAW en de universiteiten in 2000 opgezet. Het programma heeft als doel om vernieuwend onderzoek een extra impuls te geven. De Vernieuwingsimpuls is persoonsgebonden en biedt talentvolle, creatieve onderzoekers de kans om onderzoek naar hun keuze uit te voeren en de doorstroom bij wetenschappelijke onderzoeksinstellingen te bevorderen.

Het programma bestaat uit:

Veni open voor aanvragen voor pas gepromoveerde onderzoekers om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen; maximaal 250.000 euro.
Vidi voor onderzoekers om een eigen vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en één of meer onderzoekers aan te stellen; maximaal 800.000 euro.
Vici voor senioronderzoekers om een eigen onderzoeksgroep op te bouwen; maximaal 1.500.000 euro.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:27 januari 2020 09:23
printView this page in: English