Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsNieuwsarchief

Friese faculteit nu heel dichtbij

26 augustus 2015
RUG/Campus Fryslân in Leeuwarden.

De voorlopige naam luidt RUG/Campus Fryslân: provincie Fryslân, Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de gemeente Leeuwarden bespreken momenteel de oprichting van een universitaire faculteit in Leeuwarden. De drie partijen verwachten eind september tot overeenstemming te komen. De besproken plannen behelzen de oprichting van een mastercollege, een brede Engelstalige bacheloropleiding en een academische onderzoekschool voor vierjarige onderzoeksprojecten geënt op de Friese ijkpunten.

De gesprekken verlopen constructief en in een goede sfeer. Tot aan de afronding van deze onderhandelingen zullen geen tussentijdse mededelingen worden gedaan. Het overeengekomen plan tot oprichting van RUG/Campus Fryslân wordt hierna voorgelegd aan Provinciale Staten, het College van Bestuur RUG en de gemeenteraad van Leeuwarden.

Bron: Provincie Fryslân

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:36

Meer nieuws