Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsNieuwsarchief

Kernfysisch Versneller Instituut krijgt nieuwe toekomst

28 maart 2013

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen stemt in met een plan van de interim-directeur van het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI) voor de toekomst van dit instituut. Op basis hiervan zal een reorganisatie in gang worden gezet waarbij vermoedelijk alle werkgelegenheid behouden blijft.

In het plan gaat een deel van het wetenschappelijke personeel en het merendeel van de technici (en bijbehorende werkplaatsen) over in een nieuwe samenhangende eenheid: het Centre for Advanced Radiation Technology (CART). Dit centrum blijft gehuisvest in het huidige KVI-gebouw, in eerste instantie als zelfstandige dienst onder het College van Bestuur.

Centre for Advanced Radiation Technology

CART is in het bijzonder gericht op wetenschappelijk onderzoek met een sterke instrumentatiecomponent. CART omvat dan ook onderzoekgroepen die veel verbinding hebben met de werkplaatsen, technologie-ontwikkeling, de deeltjesversneller, (medische) beeldvorming en werkzaamheden voor het GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung in Darmstadt.

De voorgestelde activiteiten van CART zijn te onderscheiden in Versnellerfysica en detectorontwikkeling, Medische versnellerfysica, Medische beeldvorming en Overige activiteiten (stralingshardheidstests van elektronica, sensorbouw, toepassing van vacuüm- en koudetechnieken, enz.).

Een van de vertrekpunten is dat de deeltjesversneller AGOR na 2013 nog ongeveer tweeënhalf jaar in productie blijft. Met het langer open houden van AGOR kan een naadloze transitie naar de activiteiten rond protonentherapie en medische beeldvorming bij het UMCG worden gemaakt.

Nieuw facultair instituut

Voor het wetenschappelijke personeel dat niet in CART ondergebracht wordt, liggen er goede kansen om ingebed te worden bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN). De faculteit onderzoekt hiertoe de vorming van een nieuw instituut op het gebied van de Astrofysica en de Subatomaire Fysica, waarin medewerkers van het huidige Kapteyn Instituut voor Sterrenkunde, het huidige Centrum voor Theoretische Natuurkunde en het KVI worden verenigd.

Onderzoekers van deze drie instituten hebben enige tijd geleden een nieuwe gezamenlijke richting voor de masteropleidingen Natuurkunde en Sterrenkunde gedefinieerd, Quantum Universe, waarin de nieuwste kennis van elementaire deeltjes en interacties samenkomt met de nieuwste inzichten in de structuur en de geschiedenis van het heelal, vorming van sterrenstelsels, etc. Naar verwachting zal dit ook een van de pijlers van het nieuwe instituut binnen FWN worden.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om in samenwerking met het UMCG en FWN een onderwijslijn op te zetten met vakken als Medical Radiation Physics en Medical Imaging.

Achtergrond

De toekomst van het KVI werd onzeker omdat de deeltjesversneller AGOR het einde van zijn levensduur nadert, de daarmee verband houdende middelenstroom van de stichting Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) opdroogt en een nieuwe versnellerfaciliteit niet haalbaar bleek. Daarom heeft het College van Bestuur vorig jaar een externe verkenning laten uitvoeren naar de toekomst van het KVI. De verkenner (R.J. van Duinen) adviseerde om de kansen en mogelijkheden van een nieuw op te richten centrum voor geavanceerde wetenschappelijke instrumentatieontwikkeling te gaan onderzoeken. Een interne commissie van de Rijksuniversiteit Groningen kreeg vervolgens de opdracht hiervoor een businessplan op te stellen. Het businessplan gaf het College van Bestuur onvoldoende houvast om meteen knopen door te hakken. Daarop heeft het College van Bestuur een bredere opdracht met iets andere randvoorwaarden verstrekt aan de onlangs aangetreden interim-directeur prof. dr. C.G.M. Sterks. Deze heeft samen met zijn managementteam bovengenoemd plan voor de toekomst van het KVI uitgewerkt en voorgelegd aan het College van Bestuur.

Zie ook: rapport

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:32
printView this page in: English

Meer nieuws