Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsInternationaliseringLandenoverzichtAziëIndia

Erasmus Mundus Projecten

Svaagata.eu en NAMASTE

De Rijksuniversiteit Groningen heeft actief meegedaan in twee Erasmus Mundus Mobiliteitsprojecten met India: Svāgata.eu - Experience Europe as an Indian (projectperiode 2012-2016) and NAMASTE (Networking and Mobility Actions for Sustainable Technology and Environment in India, projectperiode 2013-2017).

Het doel van Svaagata.eu was om 1) de kennis en expertise te delen die in Europa beschikbaar is in disciplines en in aspecten van Hoger Onderwijs die naar verhouding weinig aan bod komen in India; 2) om Indiase studenten, onderzoekers en stafleden te trainen op terreinen waar India heeft aangegeven lacunes of problemen te hebben; 3) groter wederzijds intercultureel begrip te kweken tussen Europa en India; 4) de voorwaarden te scheppen voor duurzame netwerken tussen Europese en Indiase Hoger Onderwijsinstellingen en niet-academische partners; en meer in het algemeen, 'people-to-people' samenwerking te creëren tussen Indiase en Europese regio’s.
Tussen 2014 en 2016 hebben 23 Indiase studenten en stafleden gebruik gemaakt van dit project om voor een kort verblijf of een diplomaprogramma naar de RUG te komen. Een aantal van hen heeft de opleiding cum laude afgerond.

De doelstelling van NAMASTE is eveneens om het wederzijds begrip tussen de EU en India te vergroten en de politieke, culturele, educatieve en economische banden tussen India en de EU te versterken. NAMASTE wil verder bilaterale samenwerking op het gebied van onderwijs en onderzoek, wetenschappelijke en technologische samenwerking bevorderen.

Een uitstekende combinatie!

Op basis van feedback die we hebben gekregen van Indiase Erasmus Mundus studenten en onderzoekers, lijkt er een goede match te zijn tussen Indiase (PhD) studenten en Postdocs en de Nederlandse (Groningse) infrastructuur en mentaliteit. RUG afdelingen geven aan dat Indiase studenten en collega’s een aanwinst vormen in de collegezalen en in onderzoeksgroepen. Indiase studenten en wetenschappers vinden heel snel hun weg in Groningen, spreken vloeiend Engels en doen het inhoudelijk uitstekend. Volgens de beurskandidaten zijn hun begeleiders (Nederlanders en anderen) en collega-studenten of onderzoekers gemakkelijk te benaderen. Misschien kan zelfs gesteld worden dat iedereen die gesolliciteerd heeft naar een Erasmus Mundus beurs (van wie sommigen in andere omstandigheden misschien nooit voor Europa of Nederland zouden hebben gekozen), nu weet dat Europa een hoogwaardig Hoger Onderwijs systeem heeft dat zich gemakkelijk kan meten met Angelsaksische landen.

De Erasmus Mundus kandidaten vinden het prettig om in Nederland te wonen (ondanks de grijze luchten en het 'saaie' voedsel). Ze geven aan dat ze zich na een paar dagen al goed redden, zelfs op de fiets. Aangezien Engels vrijwel overal in Groningen gesproken wordt, is de basiscursus Nederlands die de Rijksuniversiteit standaard aanbiedt aan mensen die een diplomaprogramma volgen, eigenlijk niet nodig.

His Excellency Mr. Rajesh Nandan Prasad, Ambassador of India to the Netherlands, posing with several students and staff of the Indian community in Groningen in January 2014.
His Excellency Mr. Rajesh Nandan Prasad, Ambassador of India to the Netherlands, posing with several students and staff of the Indian community in Groningen in January 2014.
Laatst gewijzigd:10 april 2017 16:22
printOok beschikbaar in het: English