Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsSamenwerkingsverbanden

Samenwerking universiteiten Noord- en Oost-Nederland

Vier Noordoost-Nederlandse universiteiten bundelen krachten

De universiteiten van Twente, Nijmegen, Wageningen en Groningen werken nauw samen om kansen in onderzoek, onderwijs en valorisatie beter te benutten. In een ‘position paper’ schetsen de partners de strategische keuzes die aan de gezamenlijke stellingname ten grondslag liggen.  

Doel van de samenwerking

Het doel van de samenwerking is om door een bundeling van krachten te komen tot een sterkere nationale en internationale profilering van de betrokken instellingen. Daarbij ligt een accent op het leveren van een grotere bijdrage aan de economie van de vijf provincies in het noordoostelijke deel van Nederland. Duurzaamheid, innovatieve kenniseconomie en hoogwaardige werkgelegenheid zijn de sleutelbegrippen.  

Achtergrond

Voor financiering op Europees niveau is multidisciplinair onderwijs en onderzoek dat inspeelt op de Grand Societal Challenges belangrijk, maar ook het in Nederland ingezette Topsectorenbeleid vereist de samenwerking tussen universiteiten.

Position paper

In de ‘position paper’ geven de vier universiteiten aan op welke thema’s en kennisgebieden initiatieven voor samenwerking zijn en worden geïnitieerd. Ook wordt de vraag uitgewerkt hoe en waar het partnerschap van de vier universiteiten kan bijdragen aan het vergroten van de innovatiekracht van Noordoost-Nederland. Als uitgangspunt dienen reeds bestaande initiatieven op het gebied van onder andere ‘Technologie & Gezondheid’, ‘Nanotechnologie’ en ‘Groene Energie’.

Lees verder: Position paper universiteiten Noordoost Nederland

Laatst gewijzigd:12 augustus 2015 16:01
printView this page in: English