Skip to ContentSkip to Navigation
About us Partnerships Royal Dutch Institute in Rome (KNIR)

Missie en Visie

Het Koninklijk Nederlands Instituut te Rome (KNIR) is een Campus of Excellence van Nederlandse universiteiten in het historische en culturele hart van Europa.

Het KNIR is het oudste en grootste van de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB). Al ruim honderd jaar staat het KNIR voor hoogstaand onderzoek en interdisciplinair onderwijs in de geesteswetenschappen, waarbij het een brugfunctie vervult tussen de Nederlandse universiteiten en de academische wereld in Italië.

Het Instituut organiseert cursussen voor studenten van alle niveaus en opleidingen, en het stelt beurzen en onderdak in Rome ter beschikking aan uitblinkende studenten en onderzoekers in verschillende disciplines. Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs- en beurzenprogramma worden studenten geselecteerd op basis van hun studieresultaten, hun motivatie en hun onderzoeksvoorstellen.

Met de eigen statige villa, de unieke bibliotheekcollectie en een rijk programma van congressen, lezingen en culturele activiteiten biedt het KNIR dé wetenschappelijke toegang tot de Eeuwige Stad waar Nederlandse studenten en onderzoekers zich kunnen laven aan grensoverschrijdende perspectieven.

Meer informatie treft u aan op de website van het KNIR.

KNIR gebouw
Laatst gewijzigd:26 juli 2017 16:30
printView this page in: English