Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Professor Toebes in de bres voor mondiale gezondheidsbescherming

Door actief lid te zijn van maatschappelijke organisaties helpen RUG wetenschappers mee om maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Een van deze wetenschappers is prof. mr. Brigit Toebes. Zij onderzoekt hoe internationaal recht kan bijdragen aan de bescherming van de gezondheid op mondiaal niveau. Recentelijk heeft zij hiervoor Global Health Law Groningen opgezet. Tevens is ze actief binnen meerdere maatschappelijke organisaties waaronder de International Law Association en de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Laatst gewijzigd:19 mei 2023 10:55