Skip to ContentSkip to Navigation
About us

De Dode Zeerollen ontrafeld

Het Qumran Institute van de RUG is het enige onderzoekscentrum in Nederland dat zich volledig richt op de Dode Zeerollen en het antieke Jodendom. De spectaculaire tentoonstelling in het Drents Museum (2013), met de instituutsdirecteur prof. Mladen Popovic als gastcurator, trok 140.000 bezoekers. Daarnaast werd vanuit de universiteit een lespakket voor middelbare scholen ontwikkeld, dat door ruim 9000 leerlingen op 150 scholen werd gevolgd. Een cursus voor professionals en een webcursus voor breder publiek volgden.

Laatst gewijzigd:19 mei 2023 10:55