Skip to ContentSkip to Navigation
About us

Ben Kouwer

(1921-1968) Compromisloos baanbreker in de psychologie

Benjamin Kouwer studeerde aanvankelijk in Utrecht chemie maar stapte na het kandidaatsexamen over naar psychologie. Hij promoveerde er in 1949 bij F.J.J. Buytendijk op een psychologische studie over kleuren, Colours and their character (in 2013 verschenen als E-book). Tot 1955 werkte hij op de Utrechtse universiteit als onderzoeker en testleider, waar hij samen met zijn collega J. Linschoten een vaak herdrukte inleiding op het vak vervaardigde. In deze periode verscheen ook zijn overzichtswerk Tests in de psychologische practijk. In 1955 werd Kouwer in Groningen benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de toegepaste psychologie, in combinatie met het directeurschap van het Groninger Instituut voor Toegepaste Psychologie en Psychotechniek. Productieve jaren volgden. In 1962 publiceerde hij een bewerkte vertaling van Jean-Paul Sartre’s boek over Jean Genet. Een jaar later verscheen Het spel van de persoonlijkheid, decennialang een Nederlands standaardwerk over persoonlijkheidsleer, waarin Kouwer betoogt dat het ‘zelf ’ niet bestaat. Hij overleed in 1968 aan een hartaanval. Kouwers leerling en opvolger W.K.B. Hofstee bezorgde nagelaten werk over zijn beide hoofdthema’s: gegevens analyse en existentiële psychologie.

Laatst gewijzigd:20 juni 2024 07:09