Skip to ContentSkip to Navigation
About us Profile Gedichten van de huisdichter

September 2019

By Willem Wierbos

College 405


Met de ochtendshow uit de speakers
Strik ik de veters van mijn sneakers
Om mijn huis te verlaten
En de markt weer over te gaan

Ick stryck den plooien
Om myn mantel te laeten glooien
Waernae ick het huys achterlaet
Daer ick my over den gracht begaet

Kabbelend mijn gedachten
Als het water in de grachten
Opgeschrikt door het getoeter
Wanneer lijn 5 mijn weg verstoort

Flox, treck ick, die denck, heen
Passerend aen den water op den been
Het water, dat daer tegen ‘t walletje slaet
Als den klock den Martinus myn gedachten ontwaeckt

Ik wentel en Kijk in ‘t Jat
Groet een scooterrijdende passant
Met wie ik samen gisternacht
In het ochtendlicht ben gestrand

Ick wentel en siet den Kastelein
By wien ick besloote te syn
Die my den nacht bestal
Waer hoogmoet komt, daer naekt den val

Naar links en ik vervolg mijn pad
Ick steeck den straet rechts in
Ik sta ervoor en bevat
Den schoonheyt alwaer ick ben

De door de zon bekroonde toren
Kaetsend op den trap daer ick sta
Laat me mijn dag bekoren
Waernae ick den Akademie binnengaa

Last modified:13 March 2020 12.39 a.m.
View this page in: Nederlands